Edited by M. Rokyta, 14 Apry 2021

Na tomto místě se v období duben 2009 - duben 2021 nacházely stránky státnicové komise pro magisterský studijní obor (později program) "Matematická analýza" na MFF UK, které cca v uvedeném obobí předsedal M. Rokyta. Po jeho rezignaci z předsednické funkce se počínaje 1.3.2021 stal předsedkou komise O. Kalenda a stránky byly přemístěny na http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kalenda/mgr-statnice/.