Antonín Slavík

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra didaktiky matematiky
Sokolovská 83
186 75 Praha 8 - Karlín
4. patro

Telefon:  95155 3395
Email:  slavik@karlin.mff.cuni.cz

Odborné zaměření: matematická analýza, historie matematiky
(seznam publikací)

Výuka:  rozvrh ZS 2023/24, informace pro studenty

Die Mathematiker sind eine Art Franzosen; redet man mit ihnen, so übersetzen sie es in ihre Sprache, und dann ist es alsobald ganz etwas anderes.
--- Johann Wolfgang von Goethe