Informace k přednášce Úvod do klasických a moderních metod šifrování ALG082

Výběrová přednáška především pro studenty 1. a 2. ročníku všech oborů.

Místo a čas

Posluchárna K1, budova Sokolovská 83,  úterý, 17,20.

Konzultace

Možno domluvit osobně po přednášce, e-mailem nebo telefonem 2 2191 3240.

Zkoušky

Zkouška bude písemná. Lze si také dohodnout téma samostatné práce, která pak zkoušku nahradí.

Zkoušet se bude obsah všech přednášek s výjimkou přednášky Mgr. Davida Emra.

 

Texty k jednotlivým přednáškám

24.2.2009  Klasická kryptografie, prezentace

3.3.2009 Klasická kryptoanalýza, prezentace

10.3.2009  přednáška se nekonala

17.3.2009 Enigma Iidentifikace a matematický model, prezentace

24.3.2009 Enigma II – výpočet vnitřního propojení v rotorech, prezentace

31.3.2009  Symetrická kryptografie I, prezentace

7.4.2009  Symetrická kryptografie II, prezentace

14.4.2009 Módy blokových šifer a hašovací funkce, prezentace, text RNDr. Vlastimila Klímy k hašovacím funkcím

21.4.2009 Právní aspekty internetu, přednáška Mgr. Davida Emra,  prezentace

28.4.2009 Elektronický podpis, první přednáška Mgr. Pavla Vondrušky,  pdf, pdf

5.5.2009  Asymetrická kryptografie, prezentace

12.5.2009  Aplikovaná kryptoanalýza, Tomáš Rosa, Ph.D., prezentace

19.5.2009  Úvod do komunikační bezpečnosti, prezentace

 

Stránka k přednášce v roce 2007

Stránka k přednášce v roce 2008