Výuka v akademickém roce 2011/2012

Letní semestr
Počítačová algebra (NMIB003)
středa 10:40 - 13:50, K2

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně během zhruba dvou hodin připraví odpovědi. První otázka bude vyžadovat formulaci a důkaz zprávnosti algoritmu, případně formulování a důkaz některého ze souvisejících teoretických problémů, druhá otázka se zaměří na odhad časové složitosti (jiného) algoritmu případně také simulaci chodu algoritmu na snadno upočítatelném konkrétním vstupu.

Na zkoušku se prosím přhlašte v SISu nebo mailem navrhněte termín.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   učebnice V. Shoupa,
Počítačová algebra II (NMIB103)
čtvrtek 14:00, K12

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkoušený zodpoví dvě partikulární otázky, z nichž jedna se bude týkat Groebnerových bází a druhá celočíselných mříží.

Na zkoušku se prosím přhlašte v SISu nebo mailem navrhněte termín.

Odkazy:
   cvičení,
   sylabus a literatura,
   učebnice V. Shoupa,
Algebra II. (informatici, NMAI063)
čtvrtek 9:00, S9

Skripta (pdf), dvi
   Přednáška 24. května se nekoná.

Zkouší se vše až do Poznámky 10.7 (včetně) a dále část 11.1 - 11.4 podle poslední verze skript.

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně připraví odpovědi. Jedna otázka bude "praktičtější", kdy bude třeba použít odpřednesenou teorii v jednoduché úloze , druhá otázka bude vyžadovat, aby zkoušený vyslovil a odůvodnil vlastnosti (obsažené v dokázaných tvrzeních) některého z pojmů. Centrálními pojmy jsou ty, které jsou obsaženy v názvech jednotlivých kapitol, nejpodstatnější jsou ta tvrzení, jež jsme označili jako Věty.

Na zkoušku se prosím přhlašte v SISu nebo mailem navrhněte termín.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   skripta A. Drápala,
   Sbírka uloh D. Stanovského (pdf).
Úvod do algebraické teorie čísel (MIB053)
čtvrtek 12:20, K12

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkoušený si připraví odpověď na jednu (rozsáhlejší) otázku.

Na zkoušku se prosím přhlašte v SISu nebo mailem navrhněte termín.

Odkazy:
   skripta A. Drápala z komutativní algebry,
   sylabus a literatura,Zimní semestr
Komutativní okruhy (NALG100)
pondělí 10:40, úterý 10:40, K12

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkouška bude ústní. Zkoušený dostane dvě otázky, na které si připraví odpovědi. Vypsal jsem 3 termíny zkoušky, na zkoušku se prosím přhlašte v SISu . Měli-li byste zájem o jiný termín zkoušky, ozvěte se prosím mailem .

K přednášce existuje (nepovinné, ale užitečné) Cvičení z komutativních okruhů (pondělí 14:00, KA).


Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   sylabus a literatura,
   stránka Pavla Růžičky.
Lineární algebra a geometrie I (NALG001)
středa 17:20, T9; čtvrtek 12:20, T8

Požadavky pro získání zápočtu: získání 60% z písemek a domácích úkolů. Písemky budou celkem 3, z každé bude možné získat nejvýše 20%, domácích úkolů bude cca 10 celkem za najvýše 40%, každá z písemek bude hodnocena nejvýše 20 body, kdo získá aspoň 15 bodů, obdrží stejný počet %, kdo získá méně, jak 15 bodů, obdrží za písemku 0%, celkem má student k dispozici 6 pokusů o písemku (včetně 1.pokusu, tedy "průměrně" 2 na písemku). Domácí úkoly je třeba odevzdat nejpozději na následujícím cvičení po jeho zadání. Studenti kombinovaného studia mohou úkoly odevzdat kdykoli a u písemek se domluvit na individuálním termínu.


Odkazy:
   dění na přednášce,
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy Lineární algebry pro informatiky,
   učebnice Matrix Analysis,
   databáze Linear & Matrix Algebra,
Algebra I (informatici, NMAI062)
středa 12:20, S3

   Skripta (pdf), dvi

Průběh zkoušky: Předpokladem připuštění k řádnému termínu je získaný zápočet, u předtermínu zápočet nevyžaduji, ale zkoušku do indexu zapíšu až poté, co student zápočet získá (zdůrazňuji, že i u předtermínů zkouším celý obsah přednášky). Zkouška bude písemná. Student během 90 minut dokáže (případně i zformuluje) dvě tvrzení (každé za 7 bodů) a stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie (každá za 1 bod) a 4 snadné početní úlohy (každá za 2 body). Dokazovaná tvrzení (1. a 2. příklad) budou především ta, jež jsme nazývali Věta, zde je kompletní seznam, z nějž jsou vybírány otázky 3.-16. (může být drobně upravován, opravován a doplňován). Z maximálních 32 bodů bude 18-22 bodů na trojku, 23-27 na dvojku a 28-32 na jedničku. Nebude-li student souhlasit s hodnocením testu, může následovat ještě ústní zkoušení.

Zkouší se vše až do Věty 5.7 (včetně) s vyjímkou Věty 3.15 podle poslední verze skript.

Na zkoušku se prosím přhlašte v SISu. Aspoň 2 termíny budou vypsány v letním zkouškovém období a bude-li zájem, vypíšu termín i v září.

Cvičení:
   Michala Ferova,
   Kateřiny Teplé,

Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   skripta prof. Trlifaje (pdf),
   stránka D.Stanovského,
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),
   sylabus a literatura,