Výuka v akademickém roce 2012/2013

Letní semestr
Lineární algebra a geometrie II (NMAG102)
úterý 9:00: M2 a čtvrtek 12:20, K4

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Na každém cvičení počínaje 2. týdnem bude krátký test (10 min) na přímočarý početní příklad.
-   Dohromady 11 testů, počítá se 9 nejlepších, na zápočet je potřeba alespoň 60% bodů.
-   Žádné omluvy (ani nemoc apod.) se nepřipouští (proto se počítá pouze 9 nejlepších testů).
-   Jediná možnost opravy je jeden opravný termín na začátku zkouškového období.

Odkazy:
   dění na přednášce,
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy Lineární algebry pro informatiky,
   učebnice Matrix Analysis,
   databáze Linear & Matrix Algebra,
Algebra 2 (NMAG202)
úterý 11:30, K7

Obsah cvičení a požadavky na získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení.
Zápočet získáte za 50% domácích úloh.
Zadání domácíh úloh, dění na přednášce a cvičení.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   Sbírka uloh D. Stanovského (pdf).
Počítačová algebra (NMMB204)
pondělí 12:20, K6, středa 12:20, K11

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně během zhruba dvou hodin připraví odpovědi. První otázka bude vyžadovat formulaci a důkaz zprávnosti algoritmu, případně formulování a důkaz některého ze souvisejících teoretických problémů, druhá otázka se zaměří na odhad časové složitosti (jiného) algoritmu případně také simulaci chodu algoritmu na snadno upočítatelném konkrétním vstupu.

Na zkoušku se prosím přhlašte v SISu nebo mailem navrhněte termín.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   učebnice V. Shoupa,
Algebra II. (informatici, NMAI063)
pondělí 9:00, S5

Skripta (pdf), dvi

Průběh zkoušky: Zkoušený nejprve v písemném testu stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie a elementární početní úlohy, zde je seznam, z nějž jsou otázky vybírány (může být drobně upravován, opravován a doplňován). Poté dostane dvě otázky teoretické otázky, na které si připraví odpovědi. Zkoušet budu vše do Příkladu 11.8 kromě důkazu Věty 11.7

Na zkoušku se prosím přhlašte v SISu nebo mailem navrhněte termín.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   skripta A. Drápala,
   Sbírka uloh D. Stanovského (pdf).
Úvod do algebraické teorie čísel (NMMB360)
úterý 12:20, K7

Náhradní přednáška se koná 28.5. od 12:20 v seminárce KA
Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkoušený si připraví odpověď na jednu (rozsáhlejší) otázku.

Na termínu zkoušky se buď domluvíme mailem nebo se můžete přhlašte v SISu na hromadné zkouškové termíny.

Odkazy:
   skripta A. Drápala z komutativní algebry,
   text A. Kozlíka,
   sylabus a literatura,

Zimní semestr
Komutativní okruhy (NMAG301)
středa 9:00 - 12:10, K4

Dění na přednášce a cvičení

Zápočtová písemka se bude psát ve středu 9.1. od 11:30 v K4. Dále si ji bude možné napsat před zkouškou nebo po individuální domluvě jindy. Zde je ukázka písemky a víceméně kompletní přehled typů příkladů.

Průběh zkoušky: Zkouška bude ústní. Zkoušený dostane dvě otázky z různých partií komutativní algebry, na které si připraví odpovědi.

Máte-li zájem o další termín zkoušky, ozvěte se prosím mailem.

K přednášce existuje Proseminář z komutativních okruhů.


Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   sylabus a literatura,
   stránka Pavla Růžičky.
Lineární algebra a geometrie I (NMAG101)
úterý 12:20 a 14:00, M6

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Na každém cvičení počínaje 3. týdnem bude krátký test (10 min) na přímočarý početní příklad.
-   Dohromady 11 testů, počítá se 9 nejlepších, na zápočet je potřeba alespoň 60% bodů.
-   Žádné omluvy (ani nemoc apod.) se nepřipouští (proto se počítá pouze 9 nejlepších testů).
-   Jediná možnost opravy je jeden opravný termín na začátku zkouškového období.


Odkazy:
   dění na přednášce,
   Úvodní kurz ze základů matematiky,
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy Lineární algebry pro informatiky,
   učebnice Matrix Analysis,
   databáze Linear & Matrix Algebra,
Algebra I (informatici, NMAI062)
pondělí 9:00, S5

   Skripta (pdf), dvi

17.12 jsme skončili Větou 5.5 Zkouší se tedy vše až do Věty 5.5 (včetně) kromě Poznámky 3.16 podle aktuální verze skript.

Průběh zkoušky: Předpokladem připuštění k řádnému termínu je získaný zápočet, u předtermínu zápočet nevyžaduji, ale zkoušku do indexu zapíšu až poté, co student zápočet získá (zdůrazňuji, že i u předtermínů zkouším celý obsah přednášky). Zkouška bude písemná. Student během 90 minut dokáže (případně i zformuluje) dvě tvrzení (každé za 7 bodů) a stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie (každá za 1 bod) a 4 snadné početní úlohy (každá za 2 body). Dokazovaná tvrzení (1. a 2. příklad) budou především ta, jež jsme nazývali Věta, zde je upravený kompletní seznam, z nějž jsou vybírány otázky 3.-16. (seznam může být drobně upravován, opravován a doplňován). Z maximálních 32 bodů bude třeba získat 18-22 bodů na trojku, 23-27 na dvojku a 28-32 na jedničku. Nebude-li student souhlasit s hodnocením testu, může následovat ještě ústní zkoušení.

Na zkoušku se prosím přihlašte v SISu. Jeden termín bude ještě vypsán v září.Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   skripta prof. Trlifaje (pdf),
   stránka D.Stanovského,
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),
   sylabus a literatura,