Výuka v akademickém roce 2013/2014

Letní semestr
Algebra 2 (NMAG202)
středa 14:00, K1

Zadání domácíh úloh a dění na přednášce a cvičení.

Domácí úkoly: Budou zadávány každý týden, nejpozději ve středu večer zde na webu. Zápočet získáte za 50% bodů z domácích úloh, body se počítají také ke zkoušce. Termín odevzdání je vždy do příští středy 16:00.
Body za domácí úkoly

Průběh zkoušky: Zkouška je písemná (120-minutový test). Studenti, kteří nesouhlasí s výsledkem písemky mohou být následně ústně přezkoušeni. Požadavkem jsou jak znalosti, tak porozumění tématu, hodnotí se také korektní matematický zápis. Je třeba celkem získat aspoň 60 bodů, z toho domácí úkoly tvoří maximálně 15 bodů (průměr deseti nejlepších domácích úkolů) a test maximálně 85 bodů. Zde je ukázková písemka
Termíny zkoušky: Už jsou vypsány červnové termíny. Na zkoušku se prosím přihlašujte v SIS. Dva termíny budou vypsány na září.

Základní literaturou jsou skripta Davida Stanovského Základy algebry + jeho nové texty Základní algebraické konstrukce, Faktoralgebry a Kořenová rozšíření a Galoisova teorie

Odkazy:
   L. Rowen, Algebra: Groups, Rings, and Fields,
   stránka D.Stanovského,
   sylabus a literatura,
   Sbírka uloh D. Stanovského (pdf).
Počítačová algebra (NMMB204)
pondělí 12:20, K11, čtvrtek 9:00, K2

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně během zhruba dvou hodin připraví odpovědi. První otázka bude vyžadovat formulaci a důkaz zprávnosti algoritmu, případně formulování a důkaz některého ze souvisejících teoretických problémů, druhá otázka se zaměří na odhad časové složitosti (jiného) algoritmu případně také simulaci chodu algoritmu na snadno upočítatelném konkrétním vstupu.
Termíny zkoušky: Na zkoušku se prosím přhlašte v v SIS, kde jsou vypsány čtyři červnové termíny, nebo navrhněte jiný termín.

Základní literaturou jsou skripta Davida Stanovského a Libora Barta Počítačová algebra.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   učebnice V. Shoupa,
Samoopravné kódy (NMMB304)
středa 15:40, K5, čtvrtek 10:40, K8

Dění na přednášce a cvičení
Domácí úkoly
Získané body

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně připraví odpovědi. Jedna otázka bude čistě teoretická, druhá se bude orientovat na použití teorie.
Termíny zkoušky: Na zkoušku se prosím přhlašte v v SIS, kde jsou vypsány čtyři červnové termíny, nebo navrhněte jiný termín.

Požadavky pro získání zápočtu: Postupně zadám devět domácích úkolů, za něž bude třeba získat 25 bodů.

Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   skripta T. Kaisera ze ZČÚ v Plzni
   Malý atlas kódů Jana Šťovíčka.
   sylabus a literatura,
Algebraické křivky (NMAG302)
pondělí 10:40, K3

Dění na cvičení (stav k 21.5.)
Domácí úkoly (stav k 7.5.)
Získané body

Požadavky pro získání zápočtu: Postupně budu zadávat úlohy tři sérií úloh, z každé bude potřeba získat aspoň pět bodů. Studentům, kteří uzavírají studium už na jaře, stačí získat z poslední série 3 body.


Odkazy:
   W. Fulton, Algebraic Curves,
   skripta A. Drápala z komutativní algebry,
   sylabus a literatura,