Terminálový server

V karlínské síti je zřízen Windows terminálový server pro zaměstnance a PGS (obecně pro ty, kdo mají zřízen účet xxx@karlin.mff.cuni.cz)

Název terminálového serveru je

ajax16.karlin.mff.cuni.cz

resp.

195.113.31.31

K tomuto serveru je možné se připojit z windows pomocí Připojení ke vzdálené ploše resp. příkazem mstsc.

Z Linuxu pomocí vzdáleného připojení, které podporuje zabezpečené spojení např. pomocí remmina.(pozn. rdesktop zabezpečené spojení nepodporuje)

Při přihlášení použijte jako přihlašovací jméno

MSEKCEuzivatelske_jmeno

a jako heslo to heslo, kterým se hlásíte do domény MSEKCE (obvykle je shodné s heslem do e-mailu)

Jazyk stránek