Terminálový server

V karlínské síti je zřízen Windows terminálový server pro zaměstnance a postgraduální studenty (obecně pro ty, kdo mají zřízen účet xxx@karlin.mff.cuni.cz)

Název terminálového serveru je

ajax16.karlin.mff.cuni.cz

resp.

195.113.31.31

Od 31.1.2021 nebude možné se k ajax16.karlin.mff.cuni.cz připojovat přímo, ale pouze pomocí SSH Tunel. Zde jsou návody pro win/linux:

Připojení k terminálovému serveru ajax16.karlin.mff.cuni.cz pomocí SSH tunel

Connect to terminal server ajax16.karlin.mff.cuni.cz by SSH tunel

Tímto způsobem je možné se k AJAX16 hlásit i před 31.1.2021

Do 31.1.2021 je možné se k tomuto serveru připojit přímo z windows pomocí Připojení ke vzdálené ploše resp. příkazem mstsc.

Z Linuxu pomocí vzdáleného připojení, které podporuje zabezpečené spojení např. pomocí remmina.(pozn. rdesktop zabezpečené spojení nepodporuje)

Při přihlášení použijte jako přihlašovací jméno

MSEKCEuzivatelske_jmeno

a jako heslo to heslo, kterým se hlásíte do domény MSEKCE (obvykle je shodné s heslem do e-mailu)

Jazyk stránek