Přednáška AN4/ODR (duben 2014):

 

Přednáška 7 (7.4.2014) : Srovnání vlastností řešení lineární rovnice n-tého řádu a řešení systému n lineárních rovnic prvního řádu. Řešení se v obou případech tvoří stejně ("obecné + partikulární" řešení). Algebraické ingredience: vlastní čísla a vlastní vektory matice. Souvislost s hledáním řešení systému rovnic. Popis prostoru řešení rovnice(-ic) s nulovou "pravou stranou". Metoda variace konstant. Fundamentální matice řešení soustavy. 

Přednáška 8 (14.4.2014) : Hledání fundamentální matice. Příklady. Nejjednodušší situace - případ všech reálných kořenů, které přímo umožní získat dostatečný počet (nezávislých) vlastních vektorů. Využití věty o nezávislosti vlastních vektorů odpovídajících různým vlastním číslům. Případ (jednoduchých) komplexních kořenů charakteristické rovnice - teoreticky nenáročné, ale často velmi pracné. Případ vícenásobných kořenů - "kuchařka" a popis ingrediencí, které budeme potřebovat.

Přednáška 9 (21.4.2014) : Svátek - přednáška se nekoná.

Přednáška 10 (28.4.2014) : Paralela mezi vhodně napsanou lineární rovnicí 1. řádu a systémem lineárních rovnic 1. řádu. Hledání řešení systému ve tvaru řady (nutno použít elementární poznatky o řadách, jejichž členy jsou matice). Možnost sečtení těchto řad v případě, že se redukují na konečné součty. Pojem zobecněného vlastního vektoru a jeho určení. Popis postupu, jak lze tuto metodu využít pro určení fundamentální matice. Příklad. 

 

Předcházející přednášky: (únor 2014 březen 2014)
Následující přednášky: (květen 2014)