Přednáška AN4/ODR (květen 2014):

 

Přednáška 11 (5.5.2014) : Řešení systému lineárních rovnic prvního řádu typu y' = Ay +b(x) s netriviální b(x). Příklad s maticí typu 3x3 (včetně určení fundamentální matice Y).

Přednáška 12 (12.5.2014) : Základní poznatky o stabilitě. Kritéria stability (bez důkazu). - zkrácená výuka. 

Přednáška 13 (19.5.2014) : Bude probrána struktura písemné části zkoušky s ukázkou. K nácviku je též možno použít již uvolněné vzory písemky (pís_vz1.pdf, pís_vz2.pdf ). Byla též komentována "cvičná písemka" (vzor písemky *.pdf)

 

Předcházející přednášky: (únor 2014, březen 2014, duben 2014)