Přednáška AN3E (leden 2015):

Přednáška 13 (5.1.2013) : Cesta ke komplexnímu logaritmu. Povídání o historii "víceznačných funkcí". Co je Cauchyho věta a co jsou tzv. přípustné oblasti, Cauchyho integrál, Cauchyho vzorec (vše bez důkazů). 

Přednáška 14 (12.1.2013) : Souvislý prostor, obojetné množiny. Využití souvislosti oblasti G\subset\cc - holomorfní funkce f, pro kterou platí rovnost f '(z) = 0 všude v G je konstantní. Technika důkazů vzorečků (např. \sin 2z = 2\sin z \cos z). Funkcionální rovnice exponenciály v komplexním oboru. 

Předcházející komentáře: (říjen 2014, listopad 2014, prosinec 2014)