Přednáška AN3E (prosinec 2014):

Přednáška 10 (1.12.2014): Obsah množiny v rovině. Středoškolské pojetí a Riemannův integrál. Intuitivní pojímání míry množiny a její "dobré vlastnosti". Využitelnost jednorozměrné integrace. Převedení dvojného integrálu na dvojnásobný, příklady. Pořadí integrace. Úvod k zobecnění jednorozměrné věty o substituci.

Přednáška 11 (8.12.2014) Obsah kruhu - se substitucí a bez ní (příklad). Připomenutí komplexních čísel. Mocninné řady - Abelovo lemma, poloměr konvergence, vlastnosti mocninných řad (připomenutí dříve probrané látky). Přenášení poznatků z R do C (limita, spojitost, derivace, ...). Holomorfní funkce. Cauchy-Riemannovy podmínky. 

Přednáška 12 (15.12.2014) (poslední v tomto kalendářním roce) Křivka = po částech hladká křivka. Křivkový integrál podél křivky \varphi, vzoreček. Primitivní funkce, role při výpočtu křivkového integrálu. Příprava na Cauchyho větu. Některé elementární funkce v komplexním oboru (zatím bez logaritmu).  
Zápis na zkoušku v termínech 28.1., 4.2. a 18.2. od 8:00 je možný od 1.1.2015. V případě obtíží mne kontaktujte emailem.

Předcházející komentáře: (říjen 2014, listopad 2014)
Následující komentáře: (leden 2015)