Přednáška AN3E (listopad 2014):

Přednáška 5 (3.11.2014) : Derivování složeného zobrazení a přiblížení vzorce D (f (g(x))) = Df (g(x)) * Dg(x). Řetízkové pravidlo. Příklad. Extrémy v R a R^m. Jednoduchý příklad. Grad f, kritické body. Význam práce s "hladkými funkcemi" (existence derivace (diferencálu), záměnnost smíšených derivací -- pouze informativně. Pozitivita f '' a hledání analogie. Taylorův polynom se zbytkem -- informativně. Druhý diferenciál. Kvadratické formy. Pozitivně definitní a negativně definitní formy. Sylvestrovo kritérium (subdeterminanty a jejich znaménka).

Přednáška 6 (10.11.2014) : Příklad jako úvod k vázaným etrémům. Jednorozměrná věta o implicitní funkci. Zobecnění. Pojem variety. Vazby, vázaný (relativní) extrém. Věta o Lagrangeových multiplikátorech. Popis praktického postupu, příklad.

Přednáška 8 (17.11.2014) : Státní svátek.

Přednáška 9 (24.11.2014) :  Další příklad s Lagrangeovými multiplikátory. Opakování poznatků o jednorozměrném integrálu, výhody a nevýhody Newtonova a Riemannova integrálu. Příprava na vícerozměrnou integraci.

Předcházející komentáře: (říjen 2014)
Následující komentáře: (prosinec 2014, leden 2015)