Komentář k přednášce 
Funkcionální analýza (leden 2015):

 

Přednáška 12 (5.1.2013) : Oprava zadaných úloh a vysvětlení chyb. Znění věty o otevřením zobrazení. Příště: Weierstrassova věta o aproximaci. Předána vzorová písemka.

Přednáška 13 (12.1.2013) : Weierstrassova věta o aproximaci pro prostor spojitých komplexních funkcí na [a,b]. Zjednodušení pro důkaz dle Landaua. Vysvětlení výpočtu norem. 

Předcházející komentáře: (říjen 2014, listopad 2014, prosinec 2015)