Komentář k přednášce 
Funkcionální analýza (prosinec 2014):

Přednáška 9 (1.12.2013): Nemožnost obecně generovat normu skalárním součinem. Další NLP - komentář k l^p prostorům. Sdružené exponenty, Hoelderova nerovnost, Minkowskiho nerovnost. Prostory l^p_m a l^p. Zornovo lemma a jeho použití. Znění algebraické verze Hahn-Banachovy věty, poznámka o jiných formách věty.

Přednáška 10 (8.12.2013): Zornovo lemma. Hahn-Banachova věta s důkazem. Některé důsledky Hahn-Banachovy věty: speciální funkcionály na NLP, oddělování bodů funkcionály, norma prvku jako supremum (maximum) hodnot jednotkových funkcionálů.

Přednáška 11 (15.12.2013): (poslední v tomto kalendářním roce) Banachovy limity - seznámení s problematikou. Systém spojitých lineárních zobrazení, bodová omezenost a omezenost v normě. Příklad s prostorem c_{00}, který není úplný - bodová omezenost nedává omezenost norem. Banach-Steinhausova věta (metoda důkazu pouze naznačena). 
Zápis na zkoušku v termínech 28.1., 4.2. a 18.2. od 8:00 je možný od 1.1.2015. V případě obtíží mne kontaktujte emailem.

Předcházející komentáře: (říjen 2014, listopad 2014)
Následující komentáře: (leden 2015)