Komentář k přednášce 
Úvod do komplexní proměnné (leden 2015):

 

Přednáška 12 (5.1.2013) : Izolované singularity holomorfních funkcí. Pomocné pojmy: násobnost nulového bodu, násobnost pólu, souvislosti. Chování hlavní části Laurentova rozvoje. Znění věty Casorati-Weierstrassovy (pouze znění, důkaz provedu příště). Předána vzorová písemka.

Přednáška 13 (12.1.2013) : Věta o odstranitelné singularitě. Charakterizace pólu. Věta Casorati-Weierstrassova.

Předcházející komentáře: (říjen 2014, listopad 2014, prosinec 2014)