Komentář k přednášce 
Úvod do komplexní proměnné (prosinec 2014):

Přednáška 9 (1.12.2013): Inverzní funkce k exp na jiných množinách, význam posunutí základního pásu (pro vznik log). Verze věty o derivování složené funkce, její význam pro derivování logaritmu. Spojité větve logaritmu. Úvod k zavedení indexu bodu vzhledem ke křivce. Cauchyův integrál, jeho vyjádření mocninnou řadou. Cauchyův vzorec - jednoduchá verze.

Přednáška 10 (8.12.2013): Připomenutí Cauchyho integrálu a jeho vlastností, Cauchyho vzorce pro kružnici. Derivovatelnost holomorfních funkcí. Cesta k indexu, index. Přípustné oblasti (máme ale zatím jen hvězdovité, resp. konvexní). Chování indexu. Cauchyho vzorec pro přípustnou oblast. Ilustrativní příklad - \int_0^\infty \frac{\sin t}{t} \dt = \pi/2 (podrobně).

Přednáška 11 (15.12.2013): (poslední v tomto kalendářním roce) Laurentovy řady, zápis, definice konvergence. Regulární a hlavní část řady. Prstenec konvergence. Nejednoznačnost, příklad s f (z) = (z^2 - 3z +2)^{-1} a rozvoje o středu 0 pro f ve třech prstencích.  
Zápis na zkoušku v termínech 28.1., 4.2. a 18.2. od 8:00 je možný od 1.1.2015. V případě obtíží mne kontaktujte emailem.

Předcházející komentáře: (říjen 2014, listopad 2014)
Následující komentáře: (leden 2014)