Komentář k přednášce 
Úvod do komplexní proměnné (listopad 2014):

Přednáška 5 (3.11.2013): Příklad na C.-R. podmínky: z --> |z|. Derivace a lokální konstantnost funkce. Význam práce s oblastí. Ekvivalentní podmínky pro konstantnost funkce. Elementární funkce v reálném a komplexním oboru. Holomorfní rozšíření funkce exp z R na C. Funkcionální rovnice exp ( z + w ) = exp (z) . exp (w), z,w \in C. Hyperbolické funkce, goniometrické funkce. Úvod ke Cauchyově větě.

Přednáška 6 (10.11.2013): Prerekvizity Cauchyovy věty. Cauchyova věta pro trojúhelník. Cauchyova věta pro hvězdovitou oblast, souvislost s existencí primitivní funkce.

Přednáška 7 (17.11.2013): Státní svátek

Přednáška 8 (24.11.2013): Existence primitivní funkce v hvězdovité oblasti - zopakování. Podrobný rozbor vlastností komplexní exponenciály a zavedení množin hodnot Log a Arg a funkcí log (hlavní hodnota logaritmu) a arg  (hlavní hodnota argumentu). Povídání o "víceznačných funkcích". 

Předcházející komentáře: (říjen 2014)
Následující komentáře: (prosinec 2014, leden 2015)