Charles University, Faculty of Mathematics and Physics

Matematická analýza 1 (nmma101) cvičení 2015, zimní semestr

Lecture

Lecture is taught by doc. M. Opic.

Exercises

Měli bychom mít cca 25 cvičení. Na cvičení budeme psát 3 předem ohlášené písemky. Každá bude na 45 minut a bude obsahovat 3 příklady. Za každou písemku bude možno získat 30 bodů. Na webu přednášejícího také bude časem vyvěšena ukázková písemka. Celkem je tedy možno získat 90 bodů z písemek a odchodit odhadem 25 cvičení. Postačující podmínkou k získání zápočtu je 50 bodů z písemek a účast na 21 cvičeních. Nutnou podmínkou je 40 bodů a 17 cvičení. V případě splnění nutné, ale nikoli postačující podmínky, rozhoduje cvičící - ještě nějak specifikujeme. Na cvičeních je také možno získat bonusové body ke zkoušce:

* 3 bonusové body se udělí za zisk alespoň 80 bodů z testu

* 2 bonusové body se udělí za zisk alespoň 70 bodů z testu

* 1 bonusovy bod se udělí za zisk alespoň 60 bodů z testu

* 1 až 2 bonusové body může udělit cvičící za aktivitu na cvičeních

Zápočet je nutno získat ke zkoušce.


Příklady pro cvičení budeme čerpat převážně ze sbírky L. Zajíček: Vybrané příklady z matematické analýzy. Přehled vypočtených příkladů a domácích úkolů je možné nalézt zde.


Vzorové příklady pro první zápočtový test jsou zde.


Vzorové příklady pro druhý zápočtový test jsou zde.


Vzorové příklady pro třetí zápočtový test jsou zde.