Matematická analýza 4 (nmma204) cvičení 2022, letní semestr

Přednáška

Přednášku vede prof. S. Hencl. Zde je jeho webová stránka. Zde je seznam vět a průběh přednášky.

Cvičení

Podmínky pro získání zápočtu:

Postačující podmínkou pro udělení zápočtu je 50% účast na cvičeních a dvě splněné zápočtové písemky. Během letního semestru budou uspořádány celkem tři zápočtové písemky, z toho dvě v průběhu cvičení a jedna opravná. Každá zápočtová písemka bude obsahovat tři příklady z oblastí matematické analýzy odpovídající náplni čtvrtého semestru. V případě nesplnění zápočtových písemek je možné získat zápočet za domácí vypracování sedmi nebo patnácti příkladů (podle toho, zda studentovi chybí jedna nebo dvě splněné písemky). V těchto případech je nutná individuální domluva s cvičícím.


Doporučená literatura:

[P] S. Hencl: Příklady ke cvičením, soubor .pdf,
L. Pick, S. Hencl, J. Spurný, M. Zelený: Matematická analýza 1, soubor .pdf,
[Z] L. Zajíček: Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník, Matfyzpress, 2005,
[K] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky II, IV.


Skutečný průběh cvičení:

17.2. -


Předpokládaný průběh cvičení:

17.2. - Posloupnosti funkcí
24.2. - Posloupnosti funkcí
3.3. - Posloupnosti funkcí
10.3. - Řady funkcí, poznámky.
17.3. - Řady funkcí
24.3. - Řady funkcí
31.3. - Mocninné řady
7.4. - Mocninné řady
14.4. - Mocninné řady
21.4. - Absolutně spojité funkce a funkce s konečnou variací
28.4. - Fourierovy řady
5.5. - Fourierovy řady
12.5. - Fourierovy řady
19.5. - Metrické prostory