Kontakt

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Matematický ústav UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8
Tel: 221 913 204, Mobil: 602 363 141
E-mail: krump (at) karlin*mff*cuni*cz   Roundcube.
nebo ko (at) karlin*mff*cuni*cz (pro záležitosti studentů se spec. potřebami).

Moje foto 2020

Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.

Jak jsem k mání

Pracovnu mám na Matematicko-fyzikální fakultě, v budově Karlín, č. dveří 378, 3. patro. Konzultační hodiny jsou podle domluvy (po e-mailu nebo telefonu nebo osobně). Konzultovat je možné i distančně (Zoom).

Výuka aktuální

Lineární algebra II - cvičení, 1. ročník F.
Matematika pro fyziky, cvičení, 2. ročník F.
Lineární algebra 2 - cvičení, 1. ročník M.
Variace na invarianci.
Výuka na NF VŠE.

Výuka archivní

Pracovní zařazení

Odborný lektor na MÚ UK, oddělení analýzy a geometrie.
Seznam mých publikací.
CV.

Studenti se speciálními potřebami

Jsem kontaktní osobou MFF UK pro studenty se speciálními potřebami.
Veškeré informace pro studenty se speciálními potřebami najdete na tomto odkazu.

Fakultní odkazy

OBD * Knihovna * SIS * CIS

Další odkazy

Prázdninová škola Lipnice