SPIRIT ISLAND, MALIGNE LAKE, JASPER NATIONAL PARK | Copyright © Matúš Maciak


(NMFM 332)   Statistika pro finanční matematiky 2

Prednáška: Čt: 15:40 - 17:10 | @K4
Cvičenie: Ut: 12:20 - 13:50 | Dr. Pavel Kříž | @K6


Základné informácie

Prednáška - PDF transparencie

(Jedná se o základný pracovný materiál, ktorý ale neslúži ako plnohodnotný (a jediný) študijný materiál. V prieběhu semetra bude PDF súbor postupne dopĺňaný a aktualizovaný. Doplňujúce informácie budú obsiahnuté vrámci (online) prednášok)Podkladové materiály a doporučená literatúra