Matematická analýza I

Cvičení, 1. ročník, zimní semestr 2021/2022
Limity, derivace, průběh funkce, primitivní funkce, Taylorův rozvoj, určitý integrál

Belousov Zhabotinsky reaction (4013035510)

Termodynamika nerovnovážných procesů

Artem Ryabov & Michal Pavelka
For all students. Fall 2021/2022
Onsager's theory of non-equilibrium thermodynamics
Prigogine's theory
Rational thermodynamics, Extended Rational Thermodynamics
Extended Irreversible Thermodynamics, Internal Variables Theory
Introduction to the General Equation for Non-Equilibrium Reversible-Irreversible Coupling (GENERIC)

GENERIC-Non-equilibrium thermodynamics

For PhD and MSc students. Fall 2020/2021
Geometric mechanics (particles, continuum, electrodynamics)
Gradient dynamics, entropy, fluctuations.
Model reductions and continuum thermodynamics

Fuelcell

Non-equilibrium thermodynamics of electrochemistry

For PhD and MSc students. Spring 2020/2021
Electrodynamics of mixtures.
Thermodynamic description of mixtures
Nernst-Planck-Poisson equation
Electrochemical devices (fuel cells, batteries)
Finite volume method within Julia