Monograph

Michal Pavelka, Václav Klika and Miroslav Grmela. Multiscale Thermo-Dynamics, de Gruyter (Berlin), 2018

Industrial projects

  • Thermodynamic analysis of diamond manufacturing. SHM, Czech Republic
  • Particle motion in electromagnetic field of a coating machine. SHM, Czech Republic
  • Supervision of student-industry collaboration: Determination of frequency stability of experimental data, SHM Šumperk, Czech Republic
  • Matematický model pro účely predikce terapie virových onemocnění ve specifickém komerčním modelu biokompatibilních sférických nanoterapeutik

Articles