Definice posloupnosti

Definice

Funkce, jejímž definičním oborem \(D\) je buď množina všech přirozených čísel \(N = \{1, 2, 3, 4, ...\}\), nebo její libovolná podmnožina, se nazývá posloupnost. Oborem hodnot je nějaká podmnožina množiny všech reálných čísel.

Pokud je definiční obor posloupnosti konečná množina, pak se posloupnost nazývá konečná.

Pokud je definiční obor posloupnosti nekonečná množina, pak se posloupnost nazývá nekonečná.


Značení: Je zvykem prvky z definičního oboru posloupnosti označovat \(n\) (případně \(k\), \(l\), \(i\), ...) a funkční hodnoty posloupnosti označovat \(a_{n}\) (případně \(b_{n}\), \(a_{k}\), ...) a nazývat je členy posloupnosti.

Grafem posloupnosti je množina diskrétních (izolovaných) bodů.

Obr. 1.1: Graf posloupnosti
Obr. 1.1: Graf posloupnosti