M. Rokyta

 

Publikace

Google Scholar profile

Monografie

 • Málek J., Nečas J., Rokyta M., Růžička M.: Weak and measure-valued solutions to evolutionary partial differential equations. Chapman & Hall, 1996.

Odborné články v časopisech a recenzovaných sbornících

 • Feistauer M., Kalis H., Rokyta M.: Mathematical modelling of an electrolysis process. Comment. Math. Univ. Carolin. 30 (1989), no. 3, 465-477. [MR 91d:35081]

 • Feistauer M., Felcman J., Rokyta M., Vlášek Z.: Finite element solution of flow problems with trailing conditions J. Comput. Appl. Math. 44 (1992), no.2, 131-165. [MR 94d:76052]

 • Kröner D., Rokyta M.: Convergence of upwind finite volume schemes for scalar conservation laws in 2D. SIAM J. Numer. Anal. 31 (1994), no. 2, 324-343. [Zbl 930.53894], [MR 95e:65085]

 • Kröner D., Noelle S., Rokyta M.: Convergence of higher order upwind finite volume schemes on unstructured grids for scalar conservation laws in several space dimensions. Numer. Math. 71 (1995), no. 4, 527-560. [Zbl 841.65079], [MR 96j:65087]

 • Kröner D., Rokyta M., Wierse M.: Finite volume methods of higher order for conservation laws and convection dominated diffusion equations. In: Proceedings of the 2nd Seminar Euler and Navier-Stokes Equations, Kozel K., Příhoda J. (eds.), pp. 41-44, Institute of Thermomechanics AS CR Prague, 1996. [ISBN: 80-85918-18-8]

 • Kröner D., Rokyta M., Wierse, M.: A Lax-Wendroff type theorem for upwind finite volume schemes in 2D. East-West J. Numer. Math. 4 (1996), no. 4, 279-292.

 • Kröner D., Rokyta M.: Higher order finite volume method for convection dominated diffusion equation in 2D. In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics, Feistauer M., Rannacher R., Kozel K. (eds.), pp. 62-70, Matfyzpress, Praha 1997. [ISBN: 80-85863-25-1]

 • Rokyta M.: On the solvability of a nonlinear discrete problem corresponding to a higher-order finite volume approximation in 2D. East-West J. of Num. Math. 7, no.3 (1999), 187-197.

 • Rokyta, M.: Replacing h by h2. In: Applied Nonlinear Analysis, Sequeira, A. et al. (eds.), pp. 469-484, Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, 1999.

 • Feistauer M., Dolejsi V., Felcman J., Klikova A., Rokyta M.: Numerical schemes for nonlinear convection-diffusion problems. In: Proceedings of the XIIIth Summer School Software and Algorithms of Numerical Mathematics, 51-74 , ed. University of West Bohemia, Plzeň, 1999, [ISBN 80-7082-566-9].

 • Rokyta M.: A suitable replacement of the BV condition for finite volume schemes on unstructured grids. In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics, Feistauer M., Rannacher R., Kozel K. (eds.), pp. 267-274, Matfyzpress, Praha, 2001. [ISBN: 80-85863-67-7]

 • Černý R., Kolář J., Rokyta M.: Monotone measures with bad tangential behavior in the plane. Comment. Math. Univ. Carolin. 52,3 (2011), 317-339.

 • Černý R., Kolář J., Rokyta M.: Concentrated monotone measures with non-unique tangential behavior in $R^3$. Czech. Math. Jour. 61 (136) (2011), 1141-1167.

 • Kröner D., Rokyta M. A priori error estimates for upwind finite volume schemes for two-dimensional linear convection diffusion problems. Bull. Braz. Math. Soc, New series. 47(2) (2016), 473-488.

 • Kröner D., Rokyta M. Error estimates for higher-order finite volume schemes for convection diffusion problems. Journal of Numerical Mathematics., vol. 26 (1), (2018), 35-62. DOI: https://doi.org/10.1515/jnma-2016-1056.

 • Kröner D., Mackeben Th., Rokyta M.: Nonconvergence proof for the LDA-scheme. In: Proceedings of the XVII International Conference(HYP2018) on “Hyperbolic Problems: Theory, Numerics, Applications”, by Alberto Bressan, Marta Lewicka, Dehua Wang, Yuxi Zheng (Eds.), AIMS on Applied Mathematics, Vol. 10, pp. 507-514, 2020. ISBN-10: 1-60133-023-5, ISBN-13: 978-1-60133-023-9.

Skripta

 • Černý I., Rokyta M.: Differential and integral calculus of one real variable. Textbook for students of MFF UK (in English). Karolinum, 1998. [ISBN 80-7184-661-9]

 • Čihák, P. et al (including Rokyta, M.): Matematická analýza pro fyziky V. Matfyzpress, Praha, 2001. (in Czech). [ISBN: 80-85863-65-0]. Mírně upraveno a vydáno jako Matematická analýza nejen pro fyziky V. Matfyzpress, Praha, 2015. (in Czech). [ISBN: 978-80-7378-302-0]

Popularizační a populárně naučné články

 • Rokyta M.: Setkání s profesorem Gustavem Choquetem. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 37 (1992), no.1, 30-42.

 • Rokyta M.: Bernoulliova nerovnost pro $x<-1$ (in Czech). Rozhledy Mat.-Fyz. 2-3/00 (2000), 49-56. Reprinted in Informace MVS, 55 (2000), 15-22.

 • Rokyta M.: Hyperbolické systémy, entropie a metoda konečných objemů. Pokroky Mat. Fyz. Astronom., vol. 47 (2002), č.4, pp. 287-297.

 • Pick, L., Rokyta M.: O princezně a píďalce. Pokroky Mat. Fyz. Astronom., vol. 57 (2012), č. 3, 217-231.
 • Rokyta M.: Polynomiální rovnice a některé jejich vlastnosti. Rozvíjení matematické gramotnosti na středních školách I (ED: Z. Halas), Matfyzpress, MFF UK, 2018, pp. 43-63. [ISBN: 978-80-7378-735-4]
 • Rokyta M.: Modulární aritmetika. In: Rozvíjení matematických talentů na středních školách I (Eds: Z. Šír, Z. Halas), Matfyzpress, MFF UK, 2019, pp. 27-32. [ISBN: 978-80-7378-399-0]
 • Hruška, D., Rokyta M.: Úlohy na množiny bodů daných vlastností. In: Rozvíjení matematických talentů na středních školách I (Eds: Z. Šír, Z. Halas), Matfyzpress, MFF UK, 2019, pp. 33-40. [ISBN: 978-80-7378-399-0]
 • Rokyta M.: Dělitelnost a prvočísla. In: Rozvíjení matematických talentů na středních školách I (Eds: Z. Šír, Z. Halas), Matfyzpress, MFF UK, 2019, pp. 41-45. [ISBN: 978-80-7378-399-0]
 • Rokyta M.: Rekurentní posloupnosti, zejména ta Fibonacciho, ale nejen ta. In: Rozvíjení matematické gramotnosti na středních školách II (Ed: Zd. Halas), Matfyzpress, MFF UK, 2019, pp. 41-60. [ISBN: 978-80-7378-407-2]
 • Rokyta M.: Nerušte mé Fordovy kruhy. In: Rozvíjení matematické gramotnosti na středních školách III (Ed: Zd. Halas), Matfyzpress, MFF UK, 2020, pp. 103-117. [ISBN: 978-80-7378-433-1]
 • Rokyta M.: Drobky ze stolu (nejen) rekreačních matematiků. In: Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol (Eds: Bastl B., Lávička M.), Vydavatelský servis, Plzeň, 2022, pp. 15-25. [ISBN 978-80-86843-76-6]

Překlady

 • Velká Fermatova věta. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 42 (1997), no.4, 169-183. (Original: "BBC: Horizon series on FLT") Translated from English by M.Rokyta

 • Experimentální matematika se hlásí o slovo. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 44 (1999), no.1, 50-61. (Original: "Borwein J., Borwein P., Girgensohn R., Parnes S.: Making Sense of Experimental Mathematics". The Mathematical Intelligencer, vol. 18, no. 4, (1996), 12-18.) Translated from English by M.Rokyta.

 • Velká Fermatova věta. Academia, Praha, 2000. ISBN 80-200-0394-0. (Original: "Simon Singh: Fermat's Last Theorem") Translated from English by L. Pick, J. Rákosník and M. Rokyta.

 • Hudba prvočísel (Dvě století Riemannovy hypotézy). Dokořán, Praha, 2019. ISBN 978-80-7363-945-7. (Original: "Marcus du Sautoy: The Music of the Primes. Searching to Solve the Greatest Mystery in Mathematics") Translated from English by L. Pick and M. Rokyta.

Editorsví sborníků

 • Málek J., Nečas J., Rokyta M. (eds.): Advanced topics in theoretical fluid mechanics, Pitman Research Notes in Mathematics Series 392, (the Proceedings of the Fifth Winter School, Paseky, December 1997), Addison Wesley Longman, 1998.

 • Málek J., Nečas J., Rokyta M. (eds.): Advances in Mathematical Fluid Mechanics Lecture notes of the sixth international school "Mathematical theory in fluid mechanics", Paseky, Czech Republic, Sept. 19-25, 1999, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 2000. [ISBN 3-540-67786-0]

 • E. Feireisl, J. Málek, M. Rokyta (eds.): Proceedings of the Tenth Paseky School on Mathematical Theory in Fluid Mechanics, Paseky, May 2007. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S, Vol. 1, No. 3, September 2008.

 • E. Feireisl, J. Málek, M. Rokyta (eds.): Proceedings of the Eleventh School on Mathematical Theory in Fluid Mechanics, Kacov, May 2009. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S, Vol. 3, No. 3, September 2010.

 • E. Feireisl, J. Málek, M. Rokyta (eds.): Proceedings of the 12th School on Mathematical Theory in Fluid Mechanics, Kacov, May-June 2011. Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S, Vol. 5, No. 6, December 2012.

Výzkumné zprávy, these

 • Feistauer M., Felcman J., Rokyta M., Vlášek Z.: Popis systemu programu pro reseni dvourozmernych modelu neviriveho nevazkeho proudeni metodou konecnych prvku, (in Czech). Vyzkumna zprava pro o.p. CKD Praha-Kompresory, Praha, 1987.

 • Feistauer M., Felcman J., Rokyta M., Vlášek Z.: Numericke reseni modelu nevazkeho neviriveho proudeni metodou konecnych prvku, (in Czech). Vyzkumna zprava pro s.p. SKODA Plzen, VVZ Turbiny, Praha, 1989.

 • Rokyta, M.: Numerical solution of strongly nonlinear elliptic problems, (in Czech). Diploma thesis, MFF UK, Praha, 1985.

 • Rokyta M.: Numerical solution of compressible inviscid fluid flow, (in Czech). Vyzkumna zprava pro o.p. CKD Praha - Kompresory, Praha, 1988

 • Rokyta M.: System programů pro řešení dvourozměrných modelů nevazkého prouděni metodou konečných prvků (popis pro uživatele). (in Czech). Vyzkumná zpráva pro o.p. ČKD Praha - Kompresory, Praha, 1988

 • Rokyta, M.: Euler equations and their numerical solution by the finite volume method, (in English). Ph.D. thesis, MFF UK, Praha, 1992.

 • Rokyta, M.: Theoretical analysis of the finite volume method, (in Czech). Habilitation thesis, MFF UK, Praha, 1999.