Home

Kontakty

Na dobu od 6.9.2020 do 5.9.2024 jsem jmenován děkanem MFF UK, a na dobu od 6.9.2024 do 5.9.2028 zvolen AS MFF UK kandidátem na děkana

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Tel. kancelář děkana: 95155 1280
Email pro úřední záležitosti: dekan@mff.cuni.cz

Home: www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta

Od roku 2000 pracuji jako docent na Katedře matematické analýzy (KMA) MFF UK

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
KMA MFF UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8 - Karlín

Tel. pracovna KMA: 95155 3269
Email: rokyta@karlin.mff.cuni.cz

Home: www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta

Dopisy fakultní veřejnosti         (English versions of some letters: )

Neobsahuje běžné provozní dopisy, posílané mailem, ani novoroční zdravice (sdílené na stránkách MFF UK).

Můj pracovní kalendář

Případnou schůzku se mnou je vždy nejlépe předem dohodnout. Prázdná okénka v mém pracovním kalendáři (viz níže) jsou jistě dobrým prvním přiblížením, i když ne vždy znamenají, že určitě mám čas.

  • modrá - "veřejně sdělitelná" pracovní povinnost
  • fialová - neveřejná pracovní schůzka či povinnost
  • žlutá, zelená, oranžová - soukromé či rodinné událostiRychlé odkazy

| UK | Předpisy UK | Opatření rektora | VR UK | AS UK | 
| MFF | SIS | CIS | Vedení MFF | Předpisy MFF | VR MFF | AS MFF | 
| Msekce | Zápisy KMS | Progres Q49 | Infotabule | Kolokvia | Mgr. SZZ MA |