Vzdělání:

  • Střední pedagogická škola pro učitele národních škol (1958)
  • Vysoká škola pedagogická Praha - obor: matematika-deskriptivní geometrie-základy strojírenství (pokusná specializace - 1962)
  • Filosofická fakulta UK Praha - obor: psychologie (externě 1971)
  • PhDr. (psychologie - 1975)
  • CSc. (didaktika matematiky - 1983)

 

Ocenění Jednotou českých matematiků a fyziků:

  • 1996-vyznamenání za pedagogickou práci
  • 2002-zasloužilé členství JČMF

Výuka:

Od roku 1962 pracuji na MFF UK, kratší dobu jsem souběžně učila i na PřFUK a PedFUK. Vedu přednášky a semináře zejména z deskriptivní geometrie a jejích aplikací a výběrové předměty z oblasti didaktiky geometrie a geometrie v praxi (architektura, výtvarné umění ...)

Vedla jsem přes 70 diplomových prací; dvě z nich získaly v celostátní soutěži SVOČ 1.místo. Tématické okruhy prací: dějiny matematiky a její výuky, didaktika matematiky, aplikace geometrie v praxi, deskriptivní geometrie, práce s dyskalkuliky.

Jsem členkou zkušebních komisí z matematiky a deskriptivní geometrie na "učitelství matematiky". Značné úsilí jsem věnovala propagaci fakulty na veřejnosti (výstavy, přednášky pro veřejnost, přednášky pro studenty gymnázií atp.).

Byla jsem hlavním řešitelem grantů Fondu rozvoje vysokých škol :  granty

Podílela jsem se na řadě grantů zaměřených na didaktiku matematiky a na historii matematiky, posuzovala jsem granty FRVŠ jiných řešitelů a materiály vzniklé v jejich rámci.

Další posudky byly na pedagogická čtení (práce učitelů z praxe), na doktorandské práce, na navrhované pomůcky v Komeniu, na knihy (či jejich záměry) pro nakladatelství SPN a Prometheus; recenze pro pedagogický ústav ČSAV, PedF UK, Universitu 17.listopadu, psychologický ústav v Bratislavě, do učitelského tisku aj.

Publikační činnost:

Jsem autorkou následujících textů : literatura

Další vzdělávání:

Podílím se na dalším vzdělávání: vzdělávání_učitelů a univerzita_třetího věku