Výuka v akademickém roce 2014/2015
Letní semestr
Lineární algebra a geometrie II (NMAG102)
čtvrtek 9:00 a 10:40, M6

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Na každém cvičení počínaje 3. týdnem bude krátký test (10 min) za 5 bodů na přímočarý početní příklad.
-   Dohromady 10 testů, počítá se 8 nejlepších, na zápočet je potřeba alespoň 60% bodů.
-   Žádné omluvy (ani nemoc apod.) se nepřipouští (proto se počítá pouze 8 nejlepších testů).
-   Jediná možnost opravy je jeden opravný termín v květnu 2015. Opravný test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů, podobných jako testy na cvičeních. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, výsledky testu ze cvičení nehrají žádnou roli.

Odkazy:
   dění na přednášce,
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy Lineární algebry pro informatiky,
   učebnice Matrix Analysis,
   databáze Linear & Matrix Algebra,
Algebra 2 (NMAG202)
pondělí 17:20, K9, středa 15:40, K12, sudé týdny

Dění na cvičení.
Domácí úkoly
Získané body

Požadavky pro získání zápočtu: Postupně zadám pět domácích úkolů, každý za 10 bodů, na čtvrtém cvičení se bude psát první písemka za 20 bodů a na posledním cvičení se bude druhá psát písemka za 30 bodů. Na zápočet je třeba získat aspoň 60 bodů ze sta možných.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   Sbírka uloh D. Stanovského (pdf).
Samoopravné kódy (NMMB304)
úterý 12:20-15:30, K8

Dění na přednášce a cvičení
Domácí úkoly

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně připraví odpovědi. Jedna otázka bude čistě teoretická, druhá se bude orientovat na použití teorie.
Termíny zkoušky: Na zkoušku se prosím přhlašte v v SIS nebo navrhněte jiný termín.

Požadavky pro získání zápočtu: Postupně zadám osm domácích úkolů, za něž bude třeba získat 25 bodů.

Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   skripta T. Kaisera ze ZČÚ v Plzni
   Malý atlas kódů Jana Šťovíčka.
   sylabus a literatura,
Algebraické křivky (NMAG302)
pondělí 10:40-13:50, K6

První 4 a poslední 2 týdny přednášku i cvičení vede Jan Šťovíček.

Dění na přednášce
Dění na cvičení (stav k 29.4.)
Domácí úkoly (2. a 3.série.)

Odkazy:
   W. Fulton, Algebraic Curves,
   skripta A. Drápala z komutativní algebry,
   sylabus a literatura,Úvod do algebraické teorie čísel (NMMB360)
středa 9:00, K4

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkoušený si připraví odpověď na jednu (rozsáhlejší) otázku.

Na termínu zkoušky se buď domluvíme mailem nebo se můžete přhlašte v SISu na hromadné zkouškové termíny.

Odkazy:
   skripta A. Drápala z komutativní algebry,
   text A. Kozlíka,
   sylabus a literatura,

Zimní semestr
Komutativní okruhy (NMAG301)
úterý 17:20, čtvrtek 12:20, K4

Dění na přednášce a cvičení

Průběh zkoušky a získání zápočtu: Zkouška bude ústní. Zkoušený dostane dvě otázky z různých partií komutativní algebry, na které si připraví odpovědi. Zápočet studenti získají za úspěšně napsanou zápočtovou písemku, kterou si budou moct napsat buď na cvičení na konci semestru nebo před zkouškou.

Vypsal jsem termíny zkoušky, na zkoušku se prosím přhlašte v SIS. Máte-li zájem o jiný termín zkoušky, navrhněte ho prosím mailem

K přednášce existuje Proseminář z komutativních okruhů.


Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   sylabus a literatura,
   kurz D.Stanovského,
   kurz Pavla Růžičky.
Konečná tělesa (NMAG303)
středa 14:00, K8

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkouška bude ústní. Zkoušený dostane dvě otázky, jednu ryze teoretickou a druhou na uplatnění teorie (obvykle početní), na které si připraví odpovědi. Vypsal jsem termíny zkoušky, na zkoušku se prosím přhlašte v SIS. Máte-li zájem o jiný termín zkoušky, navrhněte ho prosím mailem


Odkazy:
   skripta L.Barta a J. Tůmy,
   sylabus a literatura,
Lineární algebra a geometrie I (NMAG101)
čtvrtek 14:00, K3; 17:20, M3

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Na každém cvičení počínaje 3. týdnem bude krátký test (10 min) za 5 bodů na přímočarý početní příklad.
-   Dohromady 10 testů, počítá se 8 nejlepších, na zápočet je potřeba alespoň 60% bodů.
-   Žádné omluvy (ani nemoc apod.) se nepřipouští (proto se počítá pouze 8 nejlepších testů).
-   Jediná možnost opravy je jeden opravný termín v lednu 2015. Opravný test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů, podobných jako testy na cvičeních. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, výsledky testu ze cvičení nehrají žádnou roli.


Odkazy:
   dění na přednášce,
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy Lineární algebry pro informatiky,
   učebnice Matrix Analysis,
   databáze Linear & Matrix Algebra,
Algebra I (informatici, NMAI062)
úterý 10:40, S9

   Skripta (pdf) (verze z 6.1.)

Zkoušet se bude vše z kapitol 0 - 4 z aktuální verze skript kromě částí 2.12, 3.11.-3.13, 4.12, 4.13 a důkazů 4.10 a 4.11 Z kapitoly 5 se zkouší pouze části 5.1 - 5.4 a pojem Booleovy algebry spolu s příkladem 5.9 a formulací Věty 5.11.

Průběh zkoušky: Předpokladem připuštění k řádnému termínu je získaný zápočet, u předtermínu zápočet nevyžaduji, ale zkoušku do indexu zapíšu až poté, co student zápočet získá (zdůrazňuji, že i u předtermínů zkouším celý obsah přednášky). Zkouška bude písemná. Student během 90 minut dokáže (případně i zformuluje) dvě tvrzení (každé za 7 bodů) a stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie (každá za 1 bod) a 4 snadné početní úlohy (každá za 2 body). Dokazovaná tvrzení (15. a 16. příklad) budou především ta, jež jsme nazývali Věta. Zde je seznam, z nějž jsou vybírány otázky 1.-14. (seznam může být drobně upravován, opravován a doplňován) a zde ukázková písemka . Z maximálních 32 bodů bude třeba získat 18-22 bodů na trojku, 23-27 na dvojku a 28-32 na jedničku. Nebude-li student souhlasit s hodnocením testu, může následovat ještě ústní zkoušení.

Vypsal jsem termíny zkoušky, na zkoušku se prosím přhlašte v SIS.Odkazy:
   skripta A. Drápala,
   skripta prof. Trlifaje (pdf),
   stránka D.Stanovského,
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),
   sylabus a literatura,