Výuka v akademickém roce 2017/2018


Letní semestr
Počítačová algebra (NMMB204)
čtvrtek 9:00 K4, 12:20: K7

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky (seznamu je aktuální. ovšem znění otázek může být drobně upravováno), na které si písemně během jedné až dvou hodin připraví odpovědi. První otázka bude vyžadovat formulaci a důkaz zprávnosti algoritmu, případně formulování a důkaz některého ze souvisejících teoretických problémů, druhá otázka se zaměří na odhad časové složitosti (jiného) algoritmu případně také simulaci chodu algoritmu na snadno upočítatelném konkrétním vstupu.
Termíny zkoušky: Na zkoušku se prosím přhlašte v SIS, kde jsou vypsány květnové a červnové termíny, nebo navrhněte jiný termín.

Základní literaturou jsou skripta Davida Stanovského a Libora Barta Počítačová algebra.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   přednáška D,Stanovského Algebra I, II,
   učebnice V. Shoupa,
Lineární algebra a geometrie II (NMAG102)
úterý 10:40: M2

Dění na přednášce.

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Za každé z 12 témat od Skalárního součinu až po Afinní prostory bude možné dostat 9 bodů k zápočtu: 1 za kvíz a 8 za domácí úkol.
-   Dvě nejhůře obodovaná témata se škrtají, ze zbylých 10 je třeba získat aspoň 55 bodů.
-  Žádné omluvy (tedy ani např. nemoc) nejsou přípustné - proto se dva nejhorší výsledky škrtají.
-   Jediná náhradní možnost získání zápočtu bude jeden náhradní termín, je potřeba se přihlásit v SISu. Náhradní test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, body za domácí úkoly a kvízy nehrají žádnou roli.


Odkazy:
   sbírka řešených příkladů,
   sylabus a literatura.
   skripty Mirka Olšáka pro počítání v některých tělesech, a Gaussovu eliminaci.
Algebra II. (informatici, NMAI063)
pondělí 17:20, S9

Skripta (pdf) (verze ze 22.5.)

K přednášce existuje nepovinné cvičení.

Průběh zkoušky: Zkoušený nejprve v písemném testu stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie a elementární početní úlohy a v případě, že bude v úvodním testu úspěšný aspoň na 50%, dostane dvě teoretické otázky, na které si připraví odpovědi. Zde je seznam, z nějž jsou otázky vybírány (může být drobně upravován, opravován a doplňován), poslední kapitola o univerzální algebře se nezkouší. Spíše než technické detaily důkazů je třeba znát jejich základní myšlenku.

Na zkoušku se prosím přhlašte v SIS, kde jsou vypsány květnové a červnové termíny (včetně předtermínu 21.5. v S9), nebo navrhněte jiný termín. Odkazy:
   sylabus a literatura,
   skripta A. Drápala,
   Sbírka uloh D. Stanovského (pdf).

Zimní semestr
Automaty a konvoluční kódy ( NMMB401)
pondělí 12:20 K8, čtvrtek 17:20, K9

Dění na přednášce

Průběh zkoušky: Zkoušený obdrží zadání několika úloh z teorie a její aplikace, na které si připraví během 90-120 minut odpovědi. Důraz je kladen na studentovu schopnost vyřešit s pomocí teorie konkrétní zadané problémy. Zde je seznam teoretických otázek a typových příkladů (seznam může být opravován a drobně upravován a doplňován). a zde ukázková písemka.

Vypsal jsem termíny zkoušky, na zkoušku se prosím přhlašte v SIS.


Odkazy:
   stránka kurzu Š. Holuba, (včetně vhodné literatury a pracovních skript)
   sylabus a literatura,
   skripta Jyrki Lahtonena,
Lineární algebra a geometrie I (NMAG101)
středa 14:00 M6 a 17:20 M6, čtvrtek 14:00 K5

Dění na přednášce.
Výsledky domácích úkolů.

Požadavky pro získání zápočtu jsou společné pro všechna cvičení:
-   Za každé z 12 témat od Opakování až po Lineární zobrazení II bude možné dostat 9 bodů k zápočtu: 1 za kvíz a 8 za domácí úkol.
-   Dvě nejhůře obodovaná témata se škrtají, ze zbylých 10 je třeba získat aspoň 55 bodů. Do tohoto počtu bodů se započítávají i body, které lze získat za zajímavé problémy do rubriky Otázky k samostatnému studiu ve skriptech.
-   Žádné omluvy (tedy ani např. nemoc) nejsou přípustné - proto se dva nejhorší výsledky škrtají. První kvíz je testovací a 1 bod za něj bude udělený automaticky, bez ohledu na výsledek.
-   Jediná náhradní možnost získání zápočtu bude jeden náhradní termín 15.1. od 9:00, je potřeba se přihlásit v SISu. Náhradní test bude obsahovat 8 příkladů, bude trvat 90 min. a bude sestaven z přímočarých početních příkladů. K získání zápočtu je třeba alespoň 60%, body za domácí úkoly a kvízy nehrají žádnou roli.


Odkazy:
   sbírka řešených příkladů,
   sylabus a literatura.
   skripta doc. Tůmy Lineární algebry pro informatiky,
   skripty Mirka Olšáka pro počítání v některých tělesech, a Gaussovu eliminaci.
Algebra I (informatici, NMAI062)
čtvrtek 9:00, S9

   Skripta (pdf) (verze z 19.1.2018)
Zkoušeno bude vše z aktuální verze skript s výjimkou tvrzení 9.7, 13.8 a 13.9

Průběh zkoušky: Zkouška je písemná. Student během 90 minut dokáže (případně i zformuluje) dvě tvrzení (každé za 7 bodů) a stručně zodpoví 10 otázek na znění definic a vět, znalost základních příkladů a aplikace teorie (každá za 1 bod) a 4 snadné početní úlohy (každá za 2 body). Jedno dokazované tvrzení (15. příklad) bude vybráno z důležitějších tvrzení dokazovaných na přednášce (tj. jedna z Vět), druhé bude elementární tvrzení využívající zavedené pojmy, které nutně nemuselo být na přednášce předvedeno ani vysloveno. Zde je seznam, z nějž budou vybírány otázky 1.-14. (seznam může být upravován, opravován a doplňován) a zde ukázková písemka. Z maximálních 32 bodů bude třeba získat 18-22 bodů na trojku, 23-27 na dvojku a 28-32 na jedničku.

Vypsal jsem termíny zkoušky, na zkoušku se prosím přhlašte v SIS. Ještě vypíšu dva termíny zkoušky v letním zkouškovém období. Máte-li zájem o termín v semestru, ozvěte se prosím mailem.Odkazy:
   Zdroják skript (tex) (verze z 19.1.2018)
   skripta A. Drápala,
   skripta prof. Trlifaje (pdf),
   stránka D.Stanovského,
   sbírka úloh D. Stanovského (pdf),
   sylabus a literatura,
   co se dnes poslouchá v al-Chórezmího městě