Bakalářské studium (začátek v roce 2018/19 a dříve)

Tato stránka nepodává informace o studijních plánech učitelských oborů. Bližší informace o studiu učitelství hledejte na stránkách KDM.

Základní informace

Studijní plány pro bakalářské studium jsou uvedeny v Oranžové Karolínce. Poslední Karolínka pro bakalářské studium podle starého vysokoškolského zákona je z roku 2018/19. Týká se studentů, kteří začali studovat v roce 2018/19 a dříve.

Oranžová Karolínka 2018/19

Studijní plány a přechod na novou akreditaci

Od školního roku 2019/20 se začíná učit bakalářské studium podle nové akreditace. Znamená to, že některé povinné a povinně volitelné předměty staré akreditace už nebudou vyučovány. Pokud jste v minulých letech studia neuspěli u zkoušky některého povinného předmětu a tento předmět už není vyučován, postupujte následovně.

  • Seznam takových předmětů a jejich náhrad bude uveden na těchto stránkách u jednotlivých oborů.
  • Zmíměnné předměty jsou také uvedeny v SIS. Například už není vyučována Lineární algebra a geometrie 1 (NMAG101), ale s ní záměnná Lineární algebra 1 (NMAG111), vizte SIS.
  • Pokud se Vám nepodaří situaci vyřešit, kontaktujte garanta příslušného oboru. Poradí Vám.

K předmětům

Matematické bakalářské předměty jsou kódovány podle pevného systému. Z kódu předmětu je možné poznat, pro které studenty je předmět hlavně určen. Více se dočtete na této stránce.

Poslední změna: 27.09.2019 13:41:31

Aktuality

Od 1.3.2019 platí směrnice děkana č. 4/2019 - Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací. Speciálně se zde upravuje počet odevzdávaných výtisků bakalářské a diplomové práce (obvykle na dva kusy), vizte čl. 4, odst. 5.

27.3.2019

Kontakt na garanta programu Matematika

Studijní plány (Karolínky)

Zpracování bakalářských prací

Organizace bakalářských SZZ

Informace po oborech

Obory a jejich garanti