Bakalářské studium (začátek v roce 2019/20 a později)

Tato stránka nepodává informace o studijních plánech učitelských oborů. Bližší informace o studiu učitelství hledejte na stránkách KDM.

Základní informace

Studijní plány pro bakalářské studium jsou uvedeny v Karolínce. Studium zahájené v roce 2019/20 a později se řídí podle aktuální Karolínky.

Studijní plány (Karolínky)

Prerekvizity

Studijní plány a vzorové průběhy studia jsou sestaveny tak, aby na sebe předměty vhodně navazovaly. Zvlášt důležité návaznosti jsou vynuceny prerekvizitami. Ty určují dodatečné podmínky, kdy si předmět můžete zapsat. Typicky říkají, že pro zápis předmětu A musíte mít absolvován předmět B. Nejsou uvedeny v Karolínce. Najdete je v seznamu předmětů v SIS. Prerekvizitám věnujte pozornost, aby se Vám nestalo, že nějaký důležitý přemět nebudete moci zapsat.

Pozor! Prerekvizity povinných a povinně volitelných předmětů nelze zrušit ani odpustit. Zapisujete-li předmět jako volitelný, prerekvizity se na vás nevztahují.

K předmětům

Od akademického roku 2019/20 přecházíme na novou akreditaci bakalářského studia. V roce 2019/20 se vyučují předměty prvního ročníku bakalářských studií podle nové akreditace, ale povinné a povinně volitelné předměty vyšších ročníků ještě podle staré akreditace. Je potřeba to uvážit v případě, že si chcete nastudovat nějaký předmět dopředu. V takovém případě se ujistěte u garantů programů, že se předmět nebude měnit, odpovídá předmětu pro novou akreditaci a je tedy pro Vás ke studiu vhodný.

V roce 2019/20 se v letním semestru bude naposledy vyučovat předmět Programování 2 s kódem NMIN102. Tento předmět je určen pro studenty starého studia. Ve Vašem studijním plánu není a proto si ho nezapisujte. Počítal by se Vám pouze jako volitelný předmět a povinnost absolvovat předmět NMIN112 Programování 2 by zůstala nesplněná.

Kódy matematických předmětů jsou určovány podle daného systému. Z kódu předmětu je většinou možné poznat, pro které studenty je předmět hlavně určen. Více se dočtete na této stránce.

Last modified: Fri Sep 18 09:58:55 CEST 2015

Aktuality

Vítejte na MFF. Přejeme Vám úspěšné studium.

5.9.2019

Studijní plány (Karolínky)

Zpracování bakalářských prací

Organizace bakalářských SZZ

Mentor v prvním semestru

Informace po programech

Programy a jejich garanti