MFF UK

Obecné informace a odkazy

Konzultační hodiny během semestru: dle individuální domluvy. Konzultace jsou také možné e-mailem, přes Skype (zapínám po předchozí dohodě) či zoom (taktéž po dohodě).


Sbírka příkladů z matematické analýzy - sestavil Pavel Pyrih

Archiv přednášených kurzů

Archiv příkladů ke cvičením

Archiv zkouškových písemek

Důkazy některých tvrzení

Postřehy zkoušejícího, které by mohly být užitečné pro studenty, kteří chtějí studovat.

Odpovědi na některé připomínky studentů IES

Zimní semestr 2022/2023

Informace k vyučovaným předmětům


Seminář ze základů funkcionální analýzy


Úvod do funkcionální analýzy

Pane učitel, půjčte mi pytel.
Co se naučim, do něho strčím.
lidové říkadlo

Můj rozvrh v tomto semestru

Výuka

Po

10:40-12:10 K3 NMMA331
& NMMA931
ÚVOD DO
FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZY

St

17:20-18:50 K8 NMMA459 Seminář ze základů
funkcionální analýzy

Čt

9:00-10:30 K11 NMMA331
& NMMA931
ÚVOD DO
FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZY

Čt

10:40-12:10 K11 NMMA331
& NMMA931
Úvod do funkcionální analýzy


Semináře, na nichž se vyskytuji

Seminář z reálné a abstraktní analýzy St 15:40-17:10 K2