Proč jenom den?

Původně tato akce byla společná pro všechny doktorandy Matfyzu a trvala týden, pročež dostala název WDS (Week of Doctoral Students). Tento název byl ponechán i po rozdělení této akce na jednotlivé sekce. Jelikož jsme však na matematické sekci v minulých letech vždy vše zvládli za jeden den, rozhodli jsme se od letoška používat název DDS (Day of Doctoral Students). Tím dnem letos bude 10. červen 2021. Zatím není jasné, zda DDS bude muset být uspořádán online, nebo zda bude možná tradiční prezenční forma. Nicméně registrace na DDS je otevřena již teď - prosíme, zaregistrujte se do 23. května do 23:59 hod. Součástí této registrace ještě není zaslání abstraktu, to bude potřeba až o týden později. Podrobněji k registraci a organizaci DDS viz odkaz "Pokyny".

Co a k čemu je DDS-M v roce 2021?

Vše je vedeno stejnou myšlenkou jako v předchozích letech: Smyslem akce je představit témata doktorských studií jak mladším studentům tak i starším kolegům a pracovníků sekce. DDS-M se skládá z přednášek doktorandů, které se budou konat v závislosti na aktuální situaci buď online nebo prezenčně, ať už u tabule nebo pomocí dataprojektoru. Chtěli bychom, aby DDS-M nebylo jen procvičováním prezentace a splněním jakési povinnosti, ale aby se také stalo akcí, kam s cílem zjistit, co se na doktorskému studiu matematiky dělá, chodí studenti a případně i kolegové z jiných oborů.

Proto:

  • milí PhD studenti, přijďte svým magisterským kolegům ukázat, co děláte, třeba jim pomůžete v rozhodování;
  • milí Mgr (ale klidně i mladší) studenti, přijďte se podívat, co vaši kolegové v doktorském studiu dělají, třeba vás něco z toho zaujme;
  • last but not least: milí pedagogové, třeba i vás bude zajímat, čím se naši studenti zabývají.

Spoluorganizátoři a podpora

Celou akci i tentokát neorganizuje jen matematická sekce - významný spoluorganizátorský podíl pochází od místní SIAM Student Chapter. Podporu akci také vyjádřila SKAS.


Updated by Petr Knobloch on April 8, 2021