MIDNIGHT IN CANMORE FROM LADY MAC DONALD | Copyright © Matúš Maciak


(NMMA366)   Matematické metody v praxi

Seminář: St: 17:20 - 18:50 | @K1 | (liché týždně)


Aktuálne

20|09|21

Prvý seminár Matematické metody v praxi sa uskutoční v tretí týždeň semestru, t.j. v stredu, 13.10.2021 (prezenčne, od 17:20, v posluchárni K1).Základné informácie

Rozvrh jednotlivých seminárovZadanie domácich úlohDisclaimer

Vrámci platných Pravidiel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (ze dne 14.června, 2017), sa vzhľadom k Čl. 8, dds.2 týchto pravidiel týmto vyhlasuje, že povaha předmětu vylučuje právo studenta na jeden řádny a dva opravné termíny pro získaní zápočtu. Získanie zápočtu sa riadi výhradne pravidlami podrobne uvedenými na tejto webovej stránke (resp. stručne na oficiálnej stránke predmetu v SIS).