Komplexní čísla
Použitá literatura
    [1] Calda, E.: Matematika pro gymnázia. Komplexní čísla. Prometheus, Praha 1999
    [2] Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. Prometheus, Praha 1997
    [3] Riečan, B.: Matematika pro IV. ročník gymnázií. SPN, Praha 1987
    [4] Sýkora, V., Odvárko, O., Smida J.: Matematika pro gymnázia. SPN, Praha 1980
Lenka Šilarová, 2006