Komplexní čísla
Úlohy k opakování I
1. Vyjádřete v algebraickém tvaru následující komplexní čísla:
a)
b)
2. V algebraickém tvaru vyjádřete čísla komplexně sdružená s následujícími čísly:
a)
b)
3. V množině komplexních čísel řešte rovnice s neznámou :
a)
b)
4. Nalezněte všechna reálná čísla , pro která je číslo komplexní jednotka:
a)
b)
5. Vypočtěte:
a)
b)
6. Určete komplexní čísla ,, která jsou řešením soustavy rovnic:
a)


Z obou rovnic vyloučíme neznámou a spočítáme neznámou .
b)
První rovnici vynásobíme výrazem .


7. Určete všechna ryze imaginární čísla , pro něž platí:
a)
b) Neexistují reálné kořeny rovnice, tedy neexistuje ryze imaginární číslo .
8. Najděte reálná čísla , , která jsou řešením rovnice:
a)

b)

9. Následující čísla uspořádejte podle velikosti:
>>další stránka<<>>nahoru<<
Lenka Šilarová, 2006