POSTERY
15. letní škola JČMF ROBUST 2008, Pribylina 8.-12. září 2008

    Arendacká Barbora         Aproximácia zovšeobecneného konfidenčného intervalu pre $\sigma_1^2$    
    Boháčová Hana         Oblast necitlivosti pro variační komponenty ve smíšeném lineárním regresním modelu    
    Branda Martin         Úlohy s pravděpodobnostními omezeními a jejich reformulace    
    Bubelíny Peter         Podiely génových expresií v analýze microarray dát    
    Cavaliere Roberto         Mathematica and statistics (zip file, 16MB)    
    Cézová Eliška         Zónové regulační diagramy    
    Cimermanová Katarína         Klasifikácia zašumených dát    
    Dienstbier Jan         Problémy s extrémy    
    Dokoupilová Pavla         Ověřování účinnosti léčby (simulační studie)    
    Došlá Šárka         Time series with non-positive autocorrelations    
    Hančová Martina         Odhady variančných parametrov v lineárných regresných modeloch    
    Hanzák Tomáš         Exponenciální vyrovnávání pro nepravidelné časové řady    
    Helisová Kateřina         Model pro náhodné sjednocení kruhu se vzájemnými interakcemi    
    Hlávka Zdeněk         Funkcionální podmíněné kvantily rizikově neutrálních hustot    
    Honschová Erika         Estimating the scale parameter in Burr distribution    
    Chochola Ondřej         Kvantily v sekvenční analýze bodu změny    
    Jonáš Petr         Vektorové autoregresní modely    
    Jurczyk Tomáš         Robustifikace hřebenové regrese - první pokusy    
    Klášterecký Petr         Combined logistic regression estimator for the case-cohort proportional odds model    
    Kotík Lukáš         Směrové kvantily pro vícerozměrná data    
    Kvaszová Milena         Proč nám nerozumějí?    
    Kvitkovičová Andrea         Testy hypotéz o parametroch reškálovaného Wienerovho procesu s posunutím    
    Maciak Matúš         Spline models with change points    
    Madurkayová Barbora         Ratio type statistics for detection of changes in linear regression models    
    Marek Jaroslav         Příběh z cyklu "Statistický pohled na měření v~české a světové literatuře"    
    Marušiaková Miriam         Multiple changes in coefficients of autoregressive models    
    Orava Jan         Porovnání odhadu vyhlazovacího parametru při jádrových odhadech hustoty    
    Pazdera Jaroslav         Detecting atoms in deconvolution    
    Pečánka Jakub         Change detection in autoregressive time series
    Pešta Michal         Regression in Sobolev spaces using total least squares    
    Plát Pavel         Nejmenší vážené čtverce v příkladech    
    Ročková Veronika         Moderní přístupy k testování periodicity v časových řadách    
    Ryšavá Eva         Determinanty PZI ve pracovatelském průmyslu ČR v letech 2000-2006    
    Schindler Martin         Rank score test for independence with nuisance nonlinear regression    
    Somorčík Ján         Viacrozmerné testy parametrov polohy viacerých súborov    
    Staněk Jakub         Stochastický model vývoje epidemie s vakcinací    
    Strouhal Jan         Jak posuzovat spolehlivost software    
    Šedová Michaela         Maximálni věrohodné odhady a lineární regrese ve výběrových šetřeních    
    Šimečková Marie         Testy aditivity v analýze dvojného třídění bez opakování    
    Timková Janka         Bayesian nonparametric estimation of hazard rate in survival analysis    
    Václavík Vladimír         Metoda MLE pro logaritmicko-normální rozdělení s prahem    
    Vencálek Ondřej         Některé vlastnosti váhové poloprostorové hloubky    
    Vokáčová Kateřina         Ratio statistics - tolerance intervals    
    Wimmer Gejza Jr         Metódy výpočtu približných konfidenčných intervalov parametra polohy