Přednáška AN2E (únor 2014):
(přednášky jsou číslovány průběžně spolu s přednáškami z AN1E)

Přednáška 13 (17.2.2014) : Připomenutí komplexních čísel, elementární funkce exp, sin, cos v komplexním oboru. Motivační úvahy pro zavedení primitivní funkce, některé úmluvy. Dvě primitivní funkce k funkci f na (a,b) - jejich rozdíl je konstantní. Primitivní funkce k přirozené mocnině, k polynomu, k racionálním funkcím. Význam vzorečků pro derivování, ev. s drobnou modifikací. 

Přednáška 14 (24.2.2014) : Pojem primitivní funkce - k existenci F stačí spojitost f na (a,b), ale dokážeme až později. Existují primitivní funkce i k funkcím nespojitým, dokonce ani nemusí být f (lokálně) omezená: f (x) = (x^2 sin x^{-2})', f (0) = 0. Věty o integraci per partes a obě věty o substituci. Probráno několik ilustrativních příkladů na per partes: x exp x, x^n exp x, arctg x. 

Předcházející přednášky: (říjen 2013, listopad 2013, prosinec2013, leden 2014)
Následující přednášky: (březen 2014, duben 2014, květen 2014)