Aktuality

Budeme se těšit

Máte-li speciální potřeby, dejte nám, prosím, vědět co nejdříve.


Letošní program

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Konzultační hodiny

Stačí napsat, nějaké vhodné datum pro konzultace už dohodneme. Nebo to zvládneme přes e-mail rovnou. A konzultujeme i přes zkouškové.

Zápočet

K získání zápočtu je potřeba

 • zúčastnit se alespoň 50% cvičení (=cca 12 cvičení z 24);
 • úspěšně napsat 3 zápočtové písemky. Každá z písemek bude sestávat ze 3 příkladů, bude na ni 30 minut a je možno při ní používat libovolnou literaturu nebo poznámky, ale žádnou elektroniku. Jednu neúspěšnou písemku bude možné si opravit na konci semestru.

A aby to bylo zábavnější, tak každý, kdo odchodí alespoň 22 cvičení, dostane čokoládový bonbon.

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

Sbírky příkladů a něco teorie

 • Khanova škola - výuková videa s příklady, teorií i aplikacemi
 • I. Černý, Inteligentní Kalkulus I a II - sbírka řešených i neřešených příkladů i s používanými větami - posloupnosti, derivace, integrály, řady, Taylor, funkce více proměnných, diferenciální rovnice, Lebesgueův integrál, Fourierovy řady, metrické prostory, posloupnosti a řady funkcí
 • Skripta analýzy MFF - Teorie i s důkazy, lemmaty, něco řešených příkladů. Posloupnosti, řady, derivace, Taylor, integrály, metrické prostory, funkce více proměnných, posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, diferenciální rovnice, křivkový a plošný integrál, AC a BV funkce, Fourierovy řady
 • Techambition - vizualizace a applety, SŠ + derivace
 • HELM Workbooks

Posloupnosti, řady, limity funkcí, derivace, průběh, Taylor

Teorie z Wiki

Úvod - důkazy, indukce, relace

 • Vzorový příklad na indukci
 • Indukce - neřešené příklady na dokazování indukcí
 • Výroky - neřešené příklady na dokazování platnosti jednodušších výroků
 • Množiny - neřešené příklady na dokazování vztahů mezi množinami, obrazy vzory
 • Diskrétka - relace - neřešené příklady na relace ve skriptech k diskrétní matematice

Limity a derivace funkce

Applety

Průběh funkce

L'Hospital, Taylorův rozvoj

Odkazy