Matematická analýza

MA 4 -Letní semestr 2020/21 -- Posloupnosti a řady funkcí, mocninné řady, AC a BV funkce, Fourierovy řady, metrické prostory.
MA 2 - Letní semestr 2020/21 -- Absolutní i neabsolutní konvergence řad, určitý i neurčitý integrál, absolutní i neabsolutní konvergence Newtonova integrálu, obyčejné diferenciální rovnice
MA 3 - Zimní semestr 2020/21 -- Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic, metrické prostory, funkce více proměnných.
MA 3 - Distanční zimní semestr 2020/21 -- návody a odkazy jako podpora distanční výuce
MA 2 - Letní semestr 2019/20 -- Taylorův polynom, řady s kladnými členy, určitý i neurčitý integrál, absolutní konvergence Newtonova integrálu, obyčejné diferenciální rovnice
MA 2 - Distanční letní semestr 2019/20 -- návody a odkazy jako podpora distanční výuce
MA I pro učitelství - Zimní semestr 2019/20 -- Posloupnosti, funkce, řady s kladnými členy, průběh funkce.
MA 1 - Zimní semestr 2015/16 -- Posloupnosti, funkce, řady s kladnými i zápornými členy, průběh funkce.
MA 2 - Letní semestr 2015/16 -- Mocninné a Taylorovy řady, integrály, funkce více proměnných. MA 2 - Letní semestr 2012/13 -- Taylorův polynom, integrál, mocninné řady, konvergence Newtonova integrálu, funkce více proměnných, metrické prostory
MA 1 - Zimní semestr 2012/13 -- Posloupnosti, funkce, řady s kladnými i zápornými členy, průběh funkce.
MA 1 - Zimní semestr 2009/10 -- Posloupnosti, řady, derivace a průběh funkce
MA 2 - Letní semestr 2009/10 -- Taylorův rozvoj, neabsolutně konvergentní řady a integrály.

Matematika na FSV

M4 - Letní semestr 2018/19 -- diferenční rovnice, absolutní konvergence integrálu, diferenciální rovnice.
M2 - Letní semestr 2016/17 -- funkce více proměnných, řady, integrály, matice.

Teorie míry a integrálu

Lebesgueův integrál, prohození limity, řady a derivace s integrálem, vícerozměrná integrace a substituce.

Kalkulus

Kalkulus 4 - Letní semestr 2014/15 -- Komplexní čísla, křivkový integrál, integrál a derivace komplexních funkcí, Laurentovy řady, Fourierova a Laplaceova transformace, variační počet.
Kalkulus 3 - Zimní semestr 2014/15 -- Vícerozměrné integrály, integrály s parametrem, Gamma funkce, řady funkcí, mocninné a Fourierovy řady.
Kalkulus 3 - Zimní semestr 2011/12 -- Vícerozměrné integrály, křivkové plošné integrály, Integrály s parametrem, Mocninné a Fourierovy řady,
Kalkulus 4 - Letní semestr 2011/12 -- Komplexní čísla, Cauchy--Riemannovy podmínky, integrály po křivce, určité integrály, Laplaceova transformace.