Aktuality

Letošní program

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Zápočet

Matematika 4 má jen zkoušku, tedy zápočty neřešíme. Ale aby to bylo zábavnější, tak každý, kdo odchodí všech 13 cvičení (12 + 1 v náhradním týdnu), dostane čokoládový bonbon.

Materiály ke zkoušce

Tabulka pro LSK integrálů
Absolutní konvergence integrálů
Tabulka primitivních funkcí

Zdroje příkladů

Diferenční rovnice

Konvergence integrálů

Diferenciální rovnice

Odkazy

Stránky přednášejícího
Loňská výuka doc. Zeleného včetně vzorových písemek
Starší výuka doc. Zeleného

Příklady ze cvičení

Vzorové příklady z písemky
Dobrovolný domácí úkol

Soustavy lineárních ODR

13.Soustavy ODR s pravou stranou
13. řešení
12.Soustavy ODR
12. řešení
12. oprava příkladů 2a a 2b

Lineární ODR 2. řádu

11.ODR 2. řádu - variace konstant
11. řešení
10.ODR 2. řádu se speciální PS - opravené zadání 5. př.
10. řešení

Lineární ODR

9. Lineární ODR - variace konstant
9. řešení
8. Lineární ODR - integrační faktor
8. řešení

Kvalitativní analýza ODR

7. Kvalitativní analýza ODR
7. řešení
7. grafy v geogebře

Konvergence integrálu

6. Konvergence integrálu II
6. řešení

5. Konvergence integrálu
5. řešení
5. několik grafů

Diferenciální rovnice

4. Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými a lepením
4. řešení
Grafy k př. 1a
Grafy k př. 1b
Grafy k př. 1c
Grafy k př. 1d
Grafy k př. 1e

3. Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými
3. řešení

Diferenční rovnice

2. Nehomogenní diferenční rovnice
2. řešení

1. Homogenní diferenční rovnice
1. řešení