Aktuality

Třetí zápočtová písemka se bude psát ve čtvrtek 12.5., bude trvat 30 minut a jejím tématem bude konvergence integrálu, separované a lineární ODR. Je povolena literatura, ale ne elektronika.

Budeme se těšit

Máte-li specifické potřeby, dejte nám, prosím, vědět co nejdříve.

V letním semestru 19/20 probíhala distanční výuka. Třeba by nějaké návody mohly být ještě nápomocné.

Letošní program

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Konzultační hodiny

Stačí napsat, nějaké vhodné datum pro konzultace už dohodneme. Nebo to zvládneme přes e-mail rovnou. A konzultujeme i přes zkouškové.

Zápočet

Předběžně takto: Na zápočet je třeba

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

Applety

Řady

Primitivní funkce

Diferenciální rovnice

Applety

Odkazy

Příklady ze cvičení

Teorie k integrálu

27. Teorie
27. řešení

Obyčejné diferenciální rovnice

26. Vyšší řád s variací konstant
26. řešení

25. Vyšší řád se spec. PS
25. řešení

24. Lineární rovnice
24. řešení - opraveno 2a
Geogebra - lepení - ilustrace příkladu, aneb: kterak slepit, když nedostaneme rovnici přesně v lineárním tvaru

23. Separované proměnné
23. řešení
23. vzorový příklad na lepení
ODR se separovanými proměnnými - algoritmus J. Spurného
Geogebra - sep. prom, bez lepení - vzor
Geogebra - lepení sep. prom. - vzor
Geogebra - 2. př. - Lepení sep. prom.
Růst bakterií

Konvergence integrálu

Odvození absolutní konvergence - opravené abs. hodnoty v Př. 6.

22. Absolutní konvergence Newtonova integrálu 2
22. řešení

21. Absolutní konvergence Newtonova integrálu
21. řešení
Tabulka Absolutní konvergence Newtonova integrálu
Pomůcka pro limitní srovnávací kritérium konvergence Newtonova integrálu
Grafy geogebry - škála

Určitý integrál

Drobné úložky k integrálu
20. Aplikace urč. integrálu
20. řešení

19. Určitý integrál 2
19. řešení - opraveno 10

18. Určitý integrál
18. řešení

Geogebra 1
Geogebra 2 - substituce A
Geogebra 3 - substituce B

Integrály

Pexeso Per partes nebo substituce?

17. Odmocniny
17. řešení
Tahák na odmocniny
Geogebra ukazka 2

16. Goniometrické substituce + lepení
16. řešení
1h Lepení
1a Lepení
1b Lepení

15. Goniometrické substituce
15. řešení
Pomůcka na goniometrické substituce
Skládání gonimometrických a arc funkcí - Geogebra

14. Parciální zlomky 2
14. řešení

13. Parciální zlomky
13. řešení

12. 2. Věta o substituci
12. řešení

11. Per partes, Substituce II + Lepení
11. řešení
Grafy k lepení
Lepení vzor
Lepení vzor 2

10. Per partes + Substituce
10. řešení opraveno 3i

9. Primitivní funkce
9. řešení

Řady

8. Řady pomocí Taylora
8. řešení

7. C řady + teorie
7. řešení - opraven 3)

6. Leibniz
6. řešení

5. SK + LSK
5. řešení
Tabulka pro LSK

4. Cauchy, d'Alembert
4. řešení - upraveno 1e)

Taylorův polynom

3. Taylorův polynom a limity II
3. řešení

2. Taylorův polynom a limity
2. řešení

1. Taylorův polynom - opraveny Hinty, 6b
1. řešení - opravená verze
1. Rozvoje s óčkem
Tabulka Taylora

Písemky

1. zápočtové písemky