Aktuality

I v materiálech bude podobný systém jako posledně - na téhle stránce budou vpravo zadání a řešení cvičení, vlevo je pak program, podmínky zápočtu a základní odkazy.
Na speciální distanční stránce pak budou rozkrokované návody a podrobnější odkazy.

Letošní program

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Zápočet

Zápočet je za úspěšně vypracované domácí úkoly. Celkem budou čtyři, každý bude obsahovat 3 úlohy (krát 10 bodů). Úkol úspěšně splníte, když získáte alespoň 20 bodů ze 30. Na zápočet je třeba úspěšně splnit všechny domácí úkoly. Když úspěšně splníte jen tři, můžete to ještě nahradit doplňujícím úkolem.
Celá akce se odehrávala v Moodlu.

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

Diferenciální rovnice

Applety a aplikace

Metrické prostory

Funkce více proměnných

Applety

Odkazy

Příklady ze cvičení

Implicitní funkce a extrémy funkcí více proměnných

13. Lagrangeovy multiplikátory
13. řešení
13. Obrázky

12. Extrémy
12. řešení
Zápisky z hodiny

11. Implicitní funkce 2 + úvod do extrémů
11. řešení
11. obrázky
Zápisky z hodiny
10. Implicitní funkce
10. řešení
10. obrázky
Zápisky z hodiny

Derivace funkcí více proměnných

9. Opakování
9. řešení
Zápisky z hodiny

8. Řetízkové pravidlo
8. řešení
Zápisky z hodiny

7. Totální diferenciál
7. řešení
Zápisky z hodiny

5. Parciální derivace
5. řešení
5. obrázky
Zápisky z hodiny

4. Limity
4. řešení
4. obrázky
4. pár vzorových příkladů
Zápisky z hodiny

Metrické prostory

6. Metrické prostory II
6. řešení
Zápisky z hodiny

3. Metrické prostory
3. řešení
Zápisky z hodiny

Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic

2. Soustavy ODR s Pravou Stranou
2. řešení
Zápisky z hodiny

1. Soustavy ODR s konstantními koeficienty
1. řešení
Zápisky z hodiny