Materiály ke zkoušce

Substituce
Tělesa
LSK tabulka
A další tabulky z různých cvik.

Zdroje příkladů

Matematika III,
Řešené příklady,
Integrály,
Integrály II,
http://matematika.cuni.cz/dl/lukes/pli-4.pdf
http://theses.cz/id/huhgxd/00171494-360642659.pdf
www.math.muni.cz/~xnadymac/mira.pdf
https://stag-ws.zcu.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContent?adipIdno=30719

Co se dělo

14. cvičení bylo opakování všeho....

13. cvičení jsme procvičovali substituce.

12. cvičení jsme pokračovali se substitucemi, tentokráte ve 3D.

11. cvičení bylo věnováno větě o substituci ve 2D a polárním souřadnicím. Zdroje: Matematik III ,
Řešené příklady,
Integrály,
Integrály II,

10. cvičení jsme atakovali Fubiniho větu.

9. cvičení bylo ve znamení další limit a dalších parametrů.

8. cvičení bylo derivování integrálů závislých na parametru.

7. cvičení jsme se podívali na integrály závislé na parametru, konkrétně na jejich spojitost.

6. cvičení jsme opakovali.

5. cvičení bylo věnováno záměně řady a integrálu. Zdroj: http://matematika.cuni.cz/dl/lukes/pli-4.pdf

Slibované odkazy na fraktály. Známé a jednoduché: Cantorovo diskontinuum, Sierpinského trojúhelník, Kochova vločka
A barevné: Mandelbrot, Černobíle, Mobius Dragon, Spirála, Barevně, Ještě jeden

4. cvičení bylo věnováno záměně limity a integrálu. Zdroj: http://matematika.cuni.cz/dl/lukes/pli-4.pdf

Úkol na 31.10. jest 2. úloha 3. cvičení.

3. cvičení jsme se věnovali základním pojmům teorie míry a Lebesgueově integrálu.
Zdroje:
http://theses.cz/id/huhgxd/00171494-360642659.pdf
www.math.muni.cz/~xnadymac/mira.pdf
https://stag-ws.zcu.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContent?adipIdno=30719
Cantorovo diskontinuum
Cantorova funkce

2. cvičení jsme opět řešili absolutní konvergenci.

1. cvičení jsme věnovali opakování absolutní konvergence Newtonova integrálu.

Odkazy

Zkouškové příklady z minulých let
Kalenda, Holický - Metody řešení
Příklady k teorii Lebesgueova integrálu
Příklady J. Veselého
příklady Tomáše Bárty

Stránky předmětu
Stránky přednášejícího
Cvičení Marka Cútha
Cvičení Jaroslava Lukeše

Příklady ze cvičení

14. opakování
14. řešení
13. opakování
13. řešení
Fubinka
12. 3D substituce
12. řešení
11. 2D substituce
11. řešení

10. Fubinka
10. řešení

9. Parametr - dce
9. řešení
8. Parametr - dce
8. řešení
7. Parametr
7. řešení

6. opakování
6. řešení
5.Řada vs. integrál
5. řešení
5. teorie
4. Limita vs integrál
4. řešení


3.Lebesgue
3. řešení

2. Konvergence
2. řešení
1. Konvergence
1. řešení

Konvergence Newtonova integrálu z loňska

Teorie Newton
LSK tabulka
22. Neabsolutní konvergence II
22. řešení
21. Neabsolutní konvergence I
21. řešení
20. Absolutní konvergence II
20. řešení
19. Absolutní konvergence I
19. řešení

Domácí úkoly

Domácí úkol na 2. 1.
Domácí úkol na 19.12.
Další domácí úkol na 12.12.
Domácí úkol na 12.12.
Domácí úkol na 28.11.
Domácí úkol na 21.11.
Úkol na 7.11.
Úkol na 31.10.
Úkol na 17.10.