Nápomocné taháky

Limity
Hyperbolické funkce
Pár rad ke zkoušce

Příklady ze cvičení

1. a 2. cvičení - opakování
3. Množiny, zobrazení
3. výsledky a návody

4. Posloupnosti
4. výsledky a návody
5. Posloupnosti II
5. výsledky a návody

6. Řady
6. výsledky a návody
7. Leibniz, Raabe
7. výsledky a návody

8. Funkce
8. výsledky a návody
9. Logaritmus, goniom. fce
9. výsledky a návody
10. Arcus, složená fce
10. výsledky a návody

11. Derivace
11. výsledky a návody
12. L'Hospital
12. výsledky a návody

Program posledního a předposledního cvičení (průběh fce) lze do jisté míry najít na stránkách doc. Rokyty.