Aktuality

Letošní program

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

Fourierovy řady

Metrické prostory

Mocninné řady

Posloupnosti a řady funkcí

Metrické prostory

Odkazy

Příklady ze cvičení

Rukou psané poznámky ze cvik

Opakování

13. Vzorová písemka doc. Zeleného
13. Řešení písemky
13. Najdi chybu
13. Doplň souhrn

Metrické prostory

12. Metrické prostory
12. řešení

Fourierovy řady

11. Fourierovy řady 3
11. řešení opravená verze (příklad 2d)

10. Fourierovy řady 2 - opravená verze
10. řešení

9. Fourierovy řady
9. řešení

Geogebra - sudá vs. lichá
Geogebra 1a
Geogebra 1c
Geogebra 3a
Geogebra 3a, 2
Geogebra 3b

AC a BV funkce

8. AC a BV funkce
8. AC a BV funkce - klasická verze
8. řešení

Mocninné řady

7. Sčítání řad - Abelova věta
7. řešení opravená verze (posl. příklad)

6. Sčítání mocninných řad
6. řešení
Taylorovy řady

5. Poloměr konvergence mocninné řady
5. řešení
Teorie k řadám

Posloupnosti a řady funkcí

4. Derivace a integrace řad funkcí
4. řešení - 2x opravená verze (posl. příklad)

3. Stejnoměrná konvergence řad funkcí
3. řešení
Geogebra k řadě xn

2. Stejnoměrná konvergence posloupností funkcí 2
2. řešení
Geogebra ke cvičení
Geogebra Dini
Řešení příkladu 4
Řešení příkladu 5

1. Stejnoměrná konvergence posloupností funkcí
1. řešení
Geogebra ke cvičení
Geogebra arctan(nx)