Ke zkoušce se mohlo hodit:
Tabulka Fourierových transformací
Vlastnosti FT v tabulce
Laplace tabulka.
Laplace vlastnosti.
Jednotková kružnice
Zkouškové písemky doc. Rokyty (vybrané příklady).

Zdroje příkladů

Variační počet:
Optimální rozhodování a řízení
Euler Lagrangian equations
Fyzikální pozadí
First Variation
Calculus of Variations
Pavel Pyrih
Calculus of Variation, Charles, MacCluer

Fourier:
J. Mašek
Další tabulka i s užitečnými vzorci a integrály
Příklady bez postupu
Pár řešených příkladů
Aplikace vlastností

Laplace:
Hyánková, Nováková, Průcha
Kolářová
Kozubek, Lampart - na str. 79 začíná zdůvodnění legálnosti zpětného Laplace
VUT Brno

Řady:
Laurent series
Rezidua, Hamhalter, Tišer
Laurentovy řady, Hamhalter, Tišer

Komplexní funkce:
Fce kompl. proměnné, Hamhalter, Tišer
Pokračování
Integrál C fce
sbírka, E. Kolářová
Fce kompl. proměnné, J. Bouchala
Komplexní funkce pro učitele
Zobrazení komplexních funkcí
Komplexní funkce

Křivkový integrál:
Křivkový a plošný integrál
Z. Šibrava
F. Mošna
Křivkové integrály

Komplexní čísla:
realisticky.cz
FEL ČVUT

Mocninné řady:
M. Dížková - Teorie a užití mocninných řad v R
L. Janoušková - nekonečné řady
E. Složilová - Mocninné řady

Posloupnosti a řady funkcí:
Ondřej Kalenda - archiv příkladů
Ilja Černý, Inteligentní kalkulus
Metody řešení vybraných úloh
ČVUT
tucekweb.info

Co se dělo

13. cvičení - variační počet, úlohy s podmínkou.
12. cvičení - variační počet, úlohy s pevnými konci.
11. cvičení - zpětná Laplaceova transformace pomocí reziduí, diferenciální rovnice.
Videa k Laplaceově transformaci
10. cvičení - Fourierova transformace.
Obrázky Fourierovy transformace
Fourierky v hudbě - na cvičení jsme koukali na stranu 5 a 6.
xkcd k Fourierově transformaci
9. cvičení - Diferenciální rovnice za pomoci Laplace.
8. cvičení - Rezidua, Laplace.
Slíbený textík o tom, proč vypadá reziduum v nekonečnu tak, jak vypadá.
7. cvičení - Izolované singularity, rezidua.
6. cvičení - Začátek Laurentových řad. Počítadlo Laurentových řad
5. cvičení - Integrál komplexní funkce, a prohlédněte si diplomku o grafech funkcí, jsou barevné;)
4. cvičení - Derivace komplexní funkce, holomorfní funkce, souvislá množina.
Cauchy Riemannovy podmínky fungují oběma směry, detaily naleznete v přednášce, tvrzení 2.
3. cvičení - Komplexní funkce.
2. cvičení - Křivkový integrál 1. a 2. druhu, Greenova věta.
Vztahy mezi integrály
Křivky vyplňující prostor
1. cvičení - Opakování komplexních čísel.
Stále funguje i Tutor - chcete-li konzultovat matematickou analýzu, je možno navštívit tutora. Každé úterý od 18:00 v K2.

Odkazy

Stránky předmětu
Stránky přednášejícího

Příklady ze cvičení

Variační počet

13. variační počet II
13. řešení
12. variační počet
12. řešení

Fourier

10. Fourier
10. řešení
Tabulka transformací
Vlastnosti v tabulce

Laplace

11. zpětný Laplace
11. řešení
9. diferenciální rce
9. řešení
Laplace tabulka.
Vlastnosti.
8a. Laplace
8a. řešení

Komplexní čísla a funkce

8. rezidua
8. krížovka
8. řešení
7. rezidua
7. řešení

6. Laurentovy řady
6. řešení

5. Integrál C funkce
5. řešení
4. Derivace C funkce
4. řešení
3. Komplexní funkce
3. řešení

1. C
1. řešení
1. řešení - funkce

Křivkové integrály

2a. Křivky
2a. řešení
2a. obrázky křivek
2. Křivkové integrály
2. vzor
2. řešení 1. druh
2. řešení 2. druh
2. řešení - Green
2. řešení - aplikace

Jednotková kružnice

Domácí úkoly

12. úkol
11. úkol
10. úkol
9. úkol
8. úkol
7. úkol
6. úkol
5. úkol
4. úkol
3. úkol
2. úkol
1. úkol

Písemky

3. vzorová písemka
3. písemka
2. vzorová písemka
2. písemka
1. vzorová písemka
1. písemka