Aktuality

Už brzy se budeme těšit.

Máte-li speciální potřeby, dejte nám, prosím, vědět co nejdříve.

V zimním semestru 20/21 probíhala distanční výuka. Třeba by nějaké návody mohly být ještě nápomocné.

Letošní program

Myšlenková mapa
letošního sylabu

Zápočet

Zápočet je za úspěšně vypracované domácí úkoly. Celkem budou dva, každý bude obsahovat 3 úlohy (krát 10 bodů). Úkol úspěšně splníte, když získáte alespoň 20 bodů ze 30. V případě neúspěchu dojde na náhradní domácí úkol.
Celá akce se bude odehrávat v Moodlu.

Materiály ke zkoušce

Zdroje příkladů

Diferenciální rovnice

Applety a aplikace

Metrické prostory

Funkce více proměnných

Odkazy

Příklady ze cvičení

distanční stránka ZS 2020/21

Implicitní funkce a extrémy funkcí více proměnných

13. Extrémy na nekompaktech.
13. řešení
13. grafy

12. Lagrangeovy multiplikátory
12. řešení
12. grafy

11. Lokální extrémy
11. řešení
11. grafy k 1
T Bárta - definitnost

10. Více implicitních funkcí
10. řešení

9. Implicitní funkce
9. řešení
9. řešení teorie
9. grafy

Derivace funkcí více proměnných

8. Řetízkové pravidlo
8. řešení

7. Totální diferenciál
7. řešení
7. grafy

6. Limity + derivace
6. řešení - opraven 3. příklad
6. grafy

5. Limity + derivace
5. řešení - opraven př. 2h
5. grafy

4. Limity
4. řešení
4. grafy
4. vzorové příklady
4. grafy ke vzoru

Metrické prostory

3. Metrické prostory
3. řešení - opravené př. 26, 27, 29

Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic

2. Soustavy ODR s PS
2. řešení

1. Soustavy ODR
1. řešení
1. vzorový příklad
model SI