PEYTO LAKE, ICEFIELDS PARKWAY | Copyright © Matúš Maciak


(NMFM 301)   Statistika pro finanční matematiky

Prednáška: Čt: 15:40 - 17:10 @K2 Doc., RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Čt: 17:20 - 18:10 @K2 Doc., RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Cvičenie: St: 09:50 - 11:20 @K4 Matúš Maciak


Aktuálne

Sylabus

Odporúčaná literatúra

Help pre štatistický software R