English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE
(nástup 2020/21 nebo později)Stránky garanta
končícího oboru PMSE
(nástup do roku 2019/20)


Ke konci zkouškového období či na začátku letního semestru 2021/2022 plánuji besedu se studenty třetího ročníku bakalářského studia (a dalšími zájemci) o zaměření Stochastika.

Dále bych pak rád uskutečnil besedu se studenty prvního ročníku navazujícího magisterského studia (a dalšími zájemci). Řeč bude o všem, co Vás zajímá a co by pro Vás mohlo být užitečné na začátku druhého semestru Vašeho studia programu PMSE.

Výuka v LS 2020/2021

NMSA331 - Matematická statistika 1 - přednáška

NMSA401 - Primary seminar (Oborový seminář)

Výuka v ZS 2020/2021

NMSA332 - Matematická statistika 2 - cvičení

NMST434 - Modern statistical methods

Podmínky započtů pro mnou vedené bakalářské a diplomové práce.


Disertační práce

Momentálně se společně s prof. Johannou G. Nešlehovou a prof. Christianem Genest (oba z McGill University) zabýváme statistickými aspekty využití copulí pro mnohorozměrná diskrétní rozdělení. V případě zájmu o PhD studium v této oblasti mě neváhejte kontaktovat.

Konzultační hodiny
Dle domluvy.

Doporučuji se vždy ohlásit předem, např. emailem.


[joke]