English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE
(nástup 2020/21 nebo později)Stránky garanta
končícího oboru PMSE
(nástup do roku 2019/20)


Výjezdní setkání katedry se studenty v Kostelci

Pokud to epidemiologická situace umožní, rádi bychom 5.-7.11. uskutečnili výjezdní setkání členů katedry KPMS se studenty v Kostelci nad Černými lesy.

Výuka v LS 2020/2021

NMSA331 - Matematická statistika 1 - přednáška

NMSA401 - Primary seminar (Oborový seminář)

Výuka v ZS 2020/2021

NMSA332 - Matematická statistika 2 - cvičení

NMST434 - Modern statistical methods

Podmínky započtů pro mnou vedené bakalářské a diplomové práce.


Disertační práce

Momentálně se společně s prof. Johannou G. Nešlehovou a prof. Christianem Genest (oba z McGill University) zabýváme statistickými aspekty využití copulí pro mnohorozměrná diskrétní rozdělení. V případě zájmu o PhD studium v této oblasti mě neváhejte kontaktovat.

Konzultační hodiny
Dle domluvy.

Doporučuji se vždy ohlásit předem, např. emailem.


[joke]