English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE
(nástup 2020/21 nebo později)Stránky garanta
končícího oboru PMSE
(nástup do roku 2019/20)


Besedy se studenty

Ve středu 19.dubna od 14:00 se v posluchárně K1 uskuteční beseda (nejen) se studenty druhého ročníku o zaměření Stochastika a nmgr. studiu na katedře KPMS (tj. o programech Pravděpodobnst, mat. statistika a ekonometrie a Finanční a pojistná matematika).

Výuka v LS 2022/2023

NMST412 - Zobecněné lineární modely - cvičení

NMST424 - Matematická statistika 3

NMST450 - Statistiský seminář 1

Výuka v ZS 2022/2023

NMSA331 - Matematická statistika 1 - cvičení

NMSA407 - Linear regression - tutorial class

NMSA600 - Colloquium of the Department of Probability and Mathematical Statistics (Beseda KPMS)


Diplomové a bakalářské práce

Podmínky započtů pro mnou vedené bakalářské a diplomové práce.

Disertační práce

Po dohodě z oblasti copulí, asymptotické statistiky...

Momentální spolupráce:
Prof. Johanna G. Nešlehová a prof. Christian Genest (oba z McGill University) - matematicko-statistické aspekty využití copulí pro mnohorozměrná diskrétní rozdělení.
Prof. Natalie Neumeyer (Universität Hamburg) - asymptotické vlasnosti (parametrických i neparametrických) odhadů copulí.

Konzultační hodiny
Dle domluvy.

Doporučuji se vždy ohlásit předem, např. emailem.


[joke]