English

[Click to change language]


[garant PMSE]
Stránky garanta
programu PMSE
(nástup 2020/21 nebo později)Stránky garanta
končícího oboru PMSE
(nástup do roku 2019/20)


Besedy se studenty

Beseda pro studenty 3.ročníku bc. studia bude ve středu 5.10. v 9:00 v Respiriu.

Beseda pro studenty 1.ročníku mgr. studia PMSE bude ve čtvrtek 6.10. v 15:40 učebně K6.

Beseda pro studenty 2.ročníku mgr. studia PMSE bude v úterý 4.10. v 15:40 v učebně K9.

Výuka v ZS 2022/2023

NMSA331 - Matematická statistika 1 - cvičení

NMSA407 - Linear regression - tutorial class

NMSA600 - Colloquium of the Department of Probability and Mathematical Statistics (Beseda KPMS)

Výuka v LS 2021/2022

NMSA332 - Matematická statistika 2 - cvičení

NMST434 - Modern statistical methods

Podmínky započtů pro mnou vedené bakalářské a diplomové práce.


Disertační práce

Momentálně se společně s prof. Johannou G. Nešlehovou a prof. Christianem Genest (oba z McGill University) zabýváme statistickými aspekty využití copulí pro mnohorozměrná diskrétní rozdělení. V případě zájmu o PhD studium v této oblasti mě neváhejte kontaktovat.

Konzultační hodiny
Dle domluvy.

Doporučuji se vždy ohlásit předem, např. emailem.


[joke]